Контакт — Енциклопедія Сучасної України

Контакт

«КОНТА́КТ» – газета. Засн. 1991 у м. Южноукраїнськ Микол. обл. Виходить двічі на тиждень, матеріали дру­кує укр. та рос. мовами; наклад 3500 прим. Назва вид. змінюва­лася. Засн. і видавець – міськ­рада, міський ком-т КПУ та редакція. Висвітлює соц.-політ. та культурне життя міста. Рубрики: «Южноукраїнськ та южноукраїнці», «Почетные гости», «Знай наших!», «Не на словах, а на деле», «Актуальне інтерв'ю», «Гро­­мадське обговорення», «Исторические параллели», «Культур­ная жизнь», «Санпро­свет», «Про­­исшествия», «Хроника происшествий с криминалом и без», «Справи комунальні – дуже актуальні», «Южно­українськ – європейське місто?», «Творчість наших читачів», «Каждый пишет, как он дышет». Ред. – Л. Мальцева (від 2008).

Л. В. Перешивкіна


Покликання на статтю