Континент — Енциклопедія Сучасної України

Континент

«КОНТИНЕ́НТ» – літературний, суспільно-політичний та релігійний журнал. Засн. 1974 у Парижі. Виходить щоквартально рос. мовою. Спо­чатку наклад становив 7 тис., нині – 2,5–3 тис. прим. Містив статті про створення Укр. Гельсин. групи. Значну кількість дописів присвячено боротьбі укр. політв'язнів у концтаборах. Серед авторів та дописувачів – Л. Плющ та С. Караванський (ін­­формували читача про долю В. Стуса), Б. Парамонов та М. Хей­­фец (писали про репресії наглядачів щодо В. Чорновола та кер. Укр. нац. фронту З. Попадюка), А. Малумян (про голоду­вання В. Чорновола, В. Стуса, С. Шабатури, Ігоря та Ірини Калин­ців, І. Сеник, О. Попович, С. Па­­раджанова на підтримку Нац.-визв. партії Вірменії; про депор­тацію крим. татар, трагедію сім'ї Вінсів), В. Войнович (про вбивство С. Бандери, репресії щодо Л. Плюща та В. Марченка), Г. Снє­­гірьов (про процес над СВУ, М. Зе­рова, Б. Матушевського, Б. Антоненка-Давидовича), а також Й. Бродський, Н. Горбаневська (заст. гол. ред.), П. Григоренко, М. Джилас, Р. Конквест, В. Некрасов (заст. гол. ред.), А. Сахаров, О. Солженіцин. Тему таборового спротиву доповнювали матеріали про історію написання В. Чорноволом та Е. Кузнецовим «Статуту радянського політв'язня», численні повідом­лення про перебування у неволі ув'язнених з політ. мотивів, зокрема й українців – З. Ан­тонюка, М. Горбаля, І. Кандиби Л. Лу­­к'яненка, О. Тихого, І. Світ­личного, В. Стуса, О. Шевченка. Значне місце посідали листи і відозви ув'язнених українців та звернення на їхню підтримку, також висвітлювалися питання вільного віросповідання, проблеми укр.-польс.-рос. відносин тощо. Журнал публікував літ.-художні твори Е. Андієвської, І. Ратушинської, Г. Снє­­гірьова, С. Глузмана, поезії В. Сту­­са, Л. Костенко, І. Світличного, М. Зерова, І. Калинця, літературознавчі статті В. Барки, вміщував рец. та відгуки на низку видань, аналізував польс. самвидав, позитивно оцінював режисер. роботи Ю. Іллєнка, Л. Оси­­ки та С. Параджанова, друкував фрагменти щоденника О. Дов­женка. Ідеол. спрямованість ви­­дання визначали художньо-біогр., публіцист. твори вихідців з України В. Некрасова, Н. Коржавіна, Л. Копелєва, В. Гроссмана та ін. Журнал часто вміщував репродукції картин М. При­ймаченко. Від 1992 «К.» виходить у Москві і позиціонує себе як християн.-ліберал. видання, дру­­кує поет. і проз. твори, публіцист. статті, аналіт. огляди періодики тощо.

О. В. Савченко

Статтю оновлено: 2014

Покликання на статтю
О. В. Савченко . Континент // Енциклопедія Сучасної України: електронна версія [веб-сайт] / гол. редкол.: І.М. Дзюба, А.І. Жуковський, М.Г. Железняк та ін.; НАН України, НТШ. Київ: Інститут енциклопедичних досліджень НАН України, 2014. URL: https://esu.com.ua/search_articles.php?id=5036 (дата звернення: 26.10.2021)