Корольчук Олександр Іванович — Енциклопедія Сучасної України

Корольчук Олександр Іванович

КОРОЛЬЧУ́К Олександр Іванович (12. 12. 1883, с. Величковичі Гроднен. губ., Росія, нині Брест. обл., Білорусь – 03. 03. 1925, Запоріжжя) – актор, режисер, громадський діяч, видавець. Працював канцеляристом у держ. установах м. Брест-Литовськ (Гроднен. губ., нині Брест), брав участь у діяльності місцевого укр. аматор. театру. У Києві: 1907–20 – арт. Театру М. Садовського; водночас 1917–19 – реж.-поста­­новник аматор. робітн. театру при Лук'янів. нар. домі; 1912–14 – співзасн. і голова редколегії ж. «Сяйво». 1917 ініціював створення профспілки працівників укр. театру (згодом її голова). 1920–21 – гол. реж., актор Укр. трупи при відділ. т-ва «Про­­світа» (м. Ромни Полтав. губ., нині Сум. обл.); 1922–25 – актор, гол. реж., голова ради манд­­рів. Театру ім. М. Заньковецької. Профес. вишкіл актор. і режисер. майстерності К. отри­­мав у М. Садовського. Майстер­­но виконував характерні драм. та комед. ролі, вдало характеризував своїх героїв за допомогою лаконіч. гриму, міміки; глибоко проникав у психологію персонажів, надавав їх поведін­­ці емоцій. забарвлення. Як реж. прагнув урізноманітнити репер­­туар класич. театру постановками творів укр. і зарубіж. драматургії; для твор. стилю К. характерні тонкий психол. реалізм у висвітленні драм. конфлікту, гармонійність артист. ансамблю. Автор числен. публікацій у тогочас. періодиці про власне бачен­­ня різних аспектів театр. процесу, твор. портретів Г. Затиркевич-Карпинської, Ф. Левицького та ін.

Ролі: Остап, Поштмейстер («Тарас Бульба», «Ревізор» М. Гоголя), Гнат Голий, Акил Акилович («Сава Чалий», «Суєта» І. Карпенка-Карого), Недо­­би­­тий («Невольник» М. Кропивницького), Кармелюк, Іван Сірко («Розбійник Кар­­мелюк», «Гетьман Дорошенко» Л. Ста­­рицької-Черняхівської), Максим Тихон­­чук («Помста гуцула» К. Підвисоць­­ко­­го), Гетьман («На бідного Макара» А. Во­­лодського), Богдан Хмельницький (за однойм. романом М. Старицького), Чорт Борут («Зачароване коло» Л. Рі­­деля), Франц Моор («Розбійники» Ф. Шіл­­лера).

Вистави: «Наталка Полтавка» І. Кот­­ляревського (також роль Миколи), «До­­ки сонце зійде, роса очі виїсть» М. Кро­­пивницького, «Украдене щастя» І. Фран­­ка (також роль Михайла Гурмана), «У пущі» (також роль Річарда Айрона), «На полі крові», «В катакомбах» Лесі Українки, «Про що тирса шелестіла», «Земля», «Казка старого млина» С. Чер­­касенка, «У Хайхен-бея» В. Самій­­лен­­ка, «Молода кров», «Панна Мара», «Ме­­менто», «Гріх», «Брехня» (також роль Івана Стратоновича), «Натусь» (також роль Романа Возія) В. Винниченка, «Вед­­мідь» А. Чехова, «Мірандоліна» К. Ґоль­­доні, «Тартюф» Ж.-Б. Мольєра.

Літ.: Міщенко М. До бенефісу О. Ко­­рольчука // Нар. слово. 1918, 23 серп.; Василько В. Микола Садовський та його театр. К., 1962; Горний М. Укра­­їнська інтелігенція Холмщини і Підляш­­шя у XX ст. Л., 2002; Веселовська Г. Мандрівний період діяльності театру ім. Марії Заньковецької: хронологія твор­­чого виживання // Вісн. Львів. ун-ту. Сер.: Мистецтвознавство. 2008. Вип. 8.

О. С. Палій


Покликання на статтю