Культура і життя — Енциклопедія Сучасної України

Культура і життя

«КУЛЬТУ́РА І ЖИТТЯ́» – газета. Виходить від 1923 щотижня укр. мовою. Засн. як додаток до г. «Вісті» ВУЦВК і мала назви «Література, наука, мистецтво» та «Культура і побут» (від 1925). Від 1929 – «Література і мистецтво», 1941–43 її видава­ли у Ворошиловграді (нині Луганськ), Уфі (нині Башкортостан, РФ), Москві, Харкові. Спочатку друкувалася у Харкові, а від 1945 – у Києві: «Радянське мистецтво», «Радянська культура» (1955–65). Сучасна назва – від 1965; наклад 3 тис. прим. Публікує матеріали про культурно-мист. жит­тя в Україні та за кордоном, зокрема про розвиток образотвор. і нар. мист-ва, музики, театру, кіно, худож. самодіяльності, ро­боту музеїв, клубів, б-к; пропагує відродження укр. нац. культури України; обстоює необхідність збереження пам'яток історії та культури; вміщує статті про репресованих, замовчуваних і забутих діячів укр. культури тощо. Серед рубрик – «Актуально», «Між­народні зв'язки», «Незабут­ні», «Обереги», «Театральне пере­хрестя», «На захист культурних надбань», «Таланти твої, Україно!», «Культурологічна лабораторія», «З народних джерел», «Пам'ятки і пам'ять», «Туристич­ні оази України», «Шануймо на- ші традиції», «І подумалося…». Перший ред. – В. Блакитний, від 2011 – Л. Гнатюк.

О. О. Білаш


Покликання на статтю