Коростовець Володимир Костянтинович — Енциклопедія Сучасної України

Коростовець Володимир Костянтинович

КОРОСТО́ВЕЦЬ Володимир Костянтинович (крипт. – V. de K.; 16. 07. 1888, с-ще Пересаж Черніг. пов. Черніг. губ., нині Ріпкин. р-ну Черніг. обл., за ін. даними – м. Гатчина побл. С.-Петербурга – 29. 09. 1953, Лондон) – громадсько-політичний діяч, журналіст. Походив із давнього козац. шляхет. роду (один із його предків Т. Хоростовецький служив ген. писарем у гетьмана І. Мазепи). Навч. у г-зії в Києві, С.-Петербур. ун-ті, від 1908 – у С.-Петербур. політех. ін-ті, де здобув докторат із політ. наук і міжнар. права. Від 1912 працював у МЗС Рос. імперії, зокрема приват. секр. 3-х міністрів. Після більшов. пе­­ревороту 1917 переїхав до Украї­­ни, 1918 став нач. Держ. варти Української Держави. 1919 емігрував до Поль­­щі. Був урядовцем у амер. місії Червоного хрес­­та у Варшаві, пом. військ. аташе США. Водночас дописував до числен. видань, зокрема англомов. пре­­си. 1925 переїхав до Німеччини. Брав участь у створенні Укр. наук. ін-ту в Берліні, співпрацю­­вав із нім. пресою. Актив. учасник гетьман. руху (із П. Скоропадським познайомив­­ся ще під час проживання у С.-Петер­­бур­­зі), ред. «Бюлетеня гетьмансь­­кої управи». Від 1930 представляв гетьман. управу в Лондоні, налагоджував зв'язки із консер­­ватив. діячами Великої Британії, виступав із лекціями і рефератами у наук. колах. 1932–34 видавав щомісячник «The Inves­­tigator», на сторінках якого вміщував статті, що знайомили чи­­тачів з історією, куль­­турою, нац.-патріот. і визв. пра­­г­­неннями укр. народу, обстоював право Укра­­їни бути самост. державою у європ. співдружнос­­ті (розсилав його до ред. багатьох популяр. часописів світу та на адреси впливових держ. осіб). Під час 2-ї світ. війни виступав із лекціями і доповідями про Україну у військ. частинах Великої Британії. Чл. ради (1948–52) і президії (1949–52) Союзу українців у Великій Британії. 1950–51 на запрошення Канад. ін-ту з вив­­чення закордон. справ виступав із лекціями у США та Канаді.

Літ.: Мірчук І. Д-р Володимир Коростовець (16. 7. 1888 – 29. 9. 1953) // Християн. голос. 1953, 29 листоп.; Си­­рота Р. Під пильним спостереженням: Британські спецслужби і українська політична еміграція в 1920–40-х рр. // Укр. думка. 2008, 15 берез.

Н. М. Сидоренко

Статтю оновлено: 2014

Покликання на статтю
Н. М. Сидоренко . Коростовець Володимир Костянтинович // Енциклопедія Сучасної України: електронна версія [веб-сайт] / гол. редкол.: І.М. Дзюба, А.І. Жуковський, М.Г. Железняк та ін.; НАН України, НТШ. Київ: Інститут енциклопедичних досліджень НАН України, 2014. URL: https://esu.com.ua/search_articles.php?id=5194 (дата звернення: 24.10.2021)