Курінний Петро Федорович — Енциклопедія Сучасної України

Курінний Петро Федорович

КУРІННИ́Й Петро Федорович (псевд. – К. Український; 23. 11(05. 12). 1852, с. Свинарка Черкас. пов. Київ. губ., нині Петропавлівка Городищен. р-ну Черкас. обл. – 1931, м. Умань, нині Черкас. обл.) – правознавець, громадський і кооперативний діяч. Батько П. Ку­рінного. Закін. церк.-парафіял. школу з розширеним курсом у рідному селі (1866). Працював писарем у канцеляріях Орловец., Ротмістр. і Звенигород. волостей; 1872–76 – секр. Уман.-Зве­нигород., 1877–78 – Черкас.-Чи­гирин. з'їздів мирових посередників. Здобув юрид. освіту в Ун-ті св. Володимира у Києві, від 1881 займався юрид. практикою при Уман. окруж. суді. Водночас брав активну участь у громад. житті: 1881–1918 – чл. Уман. відділу Рос. т-ва Червоного хреста; 1890–1904 – чл. і дільничий опікун Уман. благодій. т-ва; 1896–1918 – опікун школи у с. Подібна (нині Маньків. р-ну Черкас. обл.), якій надавав значну матеріал. допомогу (закупівля підручників та худож. літ-ри, відкриття б-ки, хору, взуттєвої майстерні для дітей тощо); 1899–1909 – зав. нар. чайними у Подібні та Івангород. передмісті Умані (при них створ. читальні, б-ки, аматор. співочі хори, муз. гуртки, що влаштовували спектаклі, благодійні вечори та ін.); від 1901 – чл. правління 1-го Уман. позичк.-ощад. т-ва; 1902 – засн. Уман. вільної пожеж. дружини; від 1913 – дійс. чл. і казначей Уман. відділ. Київ. істор. т-ва охорони пам'ятників старовини і мист-в; від 1921 – голова Уман. пожеж. літ.-просвітн. гуртка «Просвіта». Загалом провів 268 читань із питань ведення с. госп-ва, коопе­рації, охорони здоров'я у 34-х селах Уманщини. Після забо­рони рад. владою приват. адвокат. практики працював рахівником на млинах у селах, 1931 вимушено вступив до колгоспу. Тривалий час вів щоденники, що є важливим джерелом з жит­тя Умані поч. 20 ст., які 1943 його син вивіз до Німеччини. 2008 нащадки К. передали 14 зошитів Уман. краєзн. музею, співроб. якого опублікували матеріали з них у кн. «Умань та уман­чани очима П. Ф. Курінного (з особистих щоденників за 1898–1917 рр.)» (2013), «Умань та уман­чани очима П. Ф. Курінного (з особистих щоденників за 1918–1929 рр.)» (2014; обидві – Умань).

Літ.: Торгало Ю. Петро Петрович Ку­рінний. Умань, 2014.

Ю. В. Торгало, Н. О. Олейніченко


Покликання на статтю