Коротенко Григорій Михайлович — Енциклопедія Сучасної України

Коротенко Григорій Михайлович

КОРОТЕ́НКО Григорій Михайлович (10. 01. 1948, м. Ростов-на-Дону, РФ) – фахівець у галузі інформатики й екологічної безпеки. Син М. Ко­ротенка. Д-р тех. н. (2010). Закін. Дніпроп. ін-т інж. залізнич. транспорту (1971). Відтоді працював в Упр. Придніпров. залізниці (Дніпропетровськ). 1973–80 – в Ін-ті кібернетики АН УРСР (Київ); 1980–91 – в Ін-ті тех. ме­­ханіки АН УРСР; від 1991 – у Нац. гірн. ун-ті (обидва – Дніпропет­ровськ): від 2010 – проф. каф. геоінформ. систем. Наук. дос­лідж.: онтології в задачах екол. безпеки; застосування мультиагент. систем в екол. моніторин­­гу; геоінформ. методи моделювання та дослідж. геосистем. Значну кількість праць підготував у співавторстві зі своїм бра­­том Леонідом Коротенком (канд. тех. н., доц. каф. програм. забезпечення комп'ютер. систем Нац. гірн. ун-ту). Разом з ним та ін. брав участь у написанні підручників «Прикладна інформатика» (Дн., 2004) та «Введение в современную информатику» (Дн., 2004; Св., 2005) й укладан­­ні «Англо-російсько-українсько­го словника з геоінформатики» (К., 2007) та «Тлумачного словни­ка з інформатики» (Дн., 2008; 2010).

Пр.: Создание корпоративной ин­­формационной системы горного пред­­приятия: модели, методы, средства // ГорЖ. 2005. № 5; Роль и место технологий тестирований в структуре преподавания основ программной инженерии // Упр. розвитком: Зб. наук. ст. 2006. № 6; Развитие, иерархия и взаимодействие геоинформационных мо­­делей в структуре наук о Земле // Доп. НАНУ. 2007. № 6; Онтологический ин­­жиниринг знаний в системе мониторинга лесных пожаров, использующего данные дистанционного зондирования Земли // Зб. наук. пр. Нац. гірн. ун-ту. 2011. № 36, т. 2 (усі – співавт.).

Б. С. Бусигін

Статтю оновлено: 2014

Покликання на статтю
Б. С. Бусигін . Коротенко Григорій Михайлович // Енциклопедія Сучасної України: електронна версія [веб-сайт] / гол. редкол.: І.М. Дзюба, А.І. Жуковський, М.Г. Железняк та ін.; НАН України, НТШ. Київ: Інститут енциклопедичних досліджень НАН України, 2014. URL: https://esu.com.ua/search_articles.php?id=5201 (дата звернення: 23.10.2021)