Коротков Павло Андрійович — Енциклопедія Сучасної України

Коротков Павло Андрійович

КОРОТКО́В Павло Андрійович (15. 12. 1934, Харків) – фахівець у галузі молекулярної спектроскопії. Син А. Короткова. Д-р фіз.-мат. н. (1991), проф. (1995). Держ. пре­­мія України в галузі н. і т. (2001). Закін. Київ. ун-т (1957), де й пра­­цює відтоді: від 1993 – проф. каф. неліній. оптики, від 1995 – каф. мед. радіофізики. Виявив резонансне комбінац. розсію­­вання світла, на основі чого засн. новий напрям в аналіт. спектроскопії; визначив матричні елементи резонанс. взаємодії молекул в елементар. комірці кількох типів ґраток і парамет­­ри анізотроп. деформації внутр. кристаліч. поля, природу утворення титан-дифузного хвильо­­вого шару; виміряв квант. вихід світла та індикатрису інтенсивності й ступ. деполяризації ком­­бінац. розсіювання світла.

Пр.: Введение в атомную спектроскопию: Учеб. пособ. К., 1976; Элек­­тро­­оптические дефлекторы света. К., 1980; Лазерна фізика: Підруч. К., 1999; Комбинационное рассеяние в молеку­­ляр­­ных кристаллах. Ж., 2000; Сучасний термінологічний словник з радіофізики. К., 2006; Нелінійні та лазерні процеси в оптичних волокнах: Підруч. К., 2006 (усі – спів­авт.).

М. К. Новоселець

Статтю оновлено: 2014

Покликання на статтю
М. К. Новоселець . Коротков Павло Андрійович // Енциклопедія Сучасної України: електронна версія [веб-сайт] / гол. редкол.: І.М. Дзюба, А.І. Жуковський, М.Г. Железняк та ін.; НАН України, НТШ. Київ: Інститут енциклопедичних досліджень НАН України, 2014. URL: https://esu.com.ua/search_articles.php?id=5225 (дата звернення: 26.10.2021)