Корсунь - Шевченківський Державний історико - культурний заповідник — Енциклопедія Сучасної України

Корсунь - Шевченківський Державний історико - культурний заповідник

КО́РСУНЬ-ШЕВЧЕ́НКІВСЬКИЙ ДЕРЖА́ВНИЙ ІСТО́РИКО-КУЛЬТУ́РНИЙ ЗАПОВІ́ДНИК Засн. 1994 на базі комплексу пам'яток історії, культури та при­­роди м. Корсунь-Шевченківсь­­кий (Черкас. обл.), смт Стеблів, сіл Виграїв і Квітки (усі – Корсунь-Шевченків. р-ну). До його складу входять 15 окремих тер. заг. пл. 103 га, зокрема городи­ще 11–13 ст., садиби князів Ло­пу­хіних-Демидових у м. Корсунь-Шевченківський, родин Ле­­виць­ких і Головинських у смт Стеб­­лів, місце остаточ. розгрому польс. війська під час Корсун. битви 1648 побл. с. Виграїв. Па­­м'ятками арх-ри 18 – поч. 19 ст. є будівлі колиш. садиби князів Лопухіних-Демидових: палац, башта в'їзних воріт, 3-поверх. флігель, каретна, манеж, 2 православні каплички, швейцар. бу­­динок. Структурні підрозділи: Корсунь-Шевченківської битви історії Музей, істор. музей, художня галерея, Корсунь-Шевченківський парк, Стеценка К. Меморіальний музей (с. Квітки), Нечуя-Левицького І. Літературно-­меморіальний музей (смт Стеб­­лів). Рішення про створення істор. музею ухвалено 1974, відкрито – 1981. У 6-ти залах пред­­ставлено понад 2 тис. експонатів, що висвітлюють історію Кор­­сун­щини, зокрема речі кіммерійців, ранньослов'ян. прикраси, обладунки й зброя поляків, козаків, моск. стрільців, колекція різних вид. «Кобзаря» Т. Шевченка, побут. речі кін. 19 – поч. 20 ст. Художня галерея розпочала роботу 1977. У 14-ти залах виставлено бл. 500 творів живопису, скульптури й графіки, сучас. укр. образотвор. мист-ва (заг. кількість од. зберігання – понад 3 тис.). Це копії картин І. Сошенка, гравюри Д. Кунеги, твори В. Мусієнка, І. Гречухи, Б. Купневського, М. Прокопенка, І. Куща, Б. Федоренка, С. Дуп­­лія та ін. Мемор. музей К. Стеценка (засн. 1959) розміщено у відтвореному приміщенні земської школи, де він навчався. Серед експонатів – особисті ре­­чі композитора та його сучасників, етногр. матеріали. Побл. музею встановлено пам'ятник К. Стеценку (скульп­­тор Г. Кальченко, арх. А. Ігнащенко). Літ.-мемор. музей І. Нечуя-Левицького 1960–67 діяв на громад. засадах, 1968 отримав офіц. статус. Розташ. у відновленому будинку родини письменника (відтворено мемор. кімнату та його робочий кабінет). У фондах – бл. 3 тис. од. зберігання, зокрема особисті речі І. Нечуя-Левицького, роботи К. Кайдаш-Машківської, повне вид. творів А. Міцкевича польс. мовою. Побл. музею встановлено па­­м'ят­­ник письменнику (скульптор Г. Кальченко, арх. А. Ігнащенко), неподалік – пам'ятник Нимидорі (героїня повісті «Микола Джеря»). На г. Спас знаходяться могили діда і батька І. Нечуя-Левицького. Загалом у фондах заповідника перебуває понад 50 тис. од. зберігання, у фондах наук. б-ки – бл. 16 тис. прим. Його співроб. здій­­снюють пам'яткоохоронну, н.-д., експозиц., науково-освітню, ви­­давн. діяльність (від 1994 виходить «Корсунський часопис»). Дир. – П. Степенькіна (від 1987).

Літ.: Садиба Лопухіних. Державний реєстр національного культурного на­дбання (пам'ятки містобудування і архітектури) // ПУ. 1999. № 2–3; Степенькіна П. Я. Корсунський палацово-парковий ансамбль // КіЖ. 2002, 11 верес.

Л. Г. Овсієнко


Покликання на статтю