Кортеліси — Енциклопедія Сучасної України

Кортеліси

КОРТЕ́ЛІСИ – село Ратнівського району Волинської області. Кортеліс. сільс. раді підпорядк. села Запоківне та Косиці. Знаходиться у ме­жах Волинського Полісся, побл. кордону з Білоруссю, за 180 км від обл. центру, за 32 км від райцентру, за 54 км від залізнич. ст. Заболоття та за 10 км від автомагістралі Ковель–Ратне–Брест. Пл. 4,1 км2. Насел. за остан. переписом (2001) складало 1213, станом на 2010 – 1189 осіб. Вперше згадуються в писем. джерелах 1500 як поселен­­ня Ратнів. староства Великого князівства Литовського. На поч. 16 ст. тут було 25 дворів. Після Люблін. унії 1569 село відійшло до Польщі. Жит. брали участь у Визв. війні під проводом Б. Хмельницького. Після 3-го по­­ділу Польщі 1795 – село Гірниц. волості Ковел. пов. Волин. губ. Рос. імперії. К. і його мешканці тоді перебували у власності каз­­ни. На поч. 1860-х рр. нарахову­­валося 116 дворів. У остан. чв. 19 ст. побл. села відкрито тартак, на якому працювали й селяни з Білорусі. 1898 проживало 2654 особи. На поч. 20 ст. кількість жит. значно зменшила­­ся унаслідок труд. еміграцій, епі­­демій, а пізніше – воєн. дій 1918–20. У 1920–39 – знову в складі Польщі (підпорядковувалося Гір­­ниц. гміні Ковел. пов.), від 1939 – УРСР. Від 28 червня 1941 до 18 чер­­вня 1944 – під нім.-фа­­шист. окупацією. Від літа та осе­­ні 1941 у селі переховувалося майже 150 рад. військовиків. Згодом тут сформувався парти­­зан. загін, який протягом травня–червня 1942 провів понад 20 операцій. У помсту за його діяльність нім. командування ви­­рішило провести карал. операцію проти мирного населення. Спочатку 26 серпня 1942 у цент­­рі села були розстріляні 2 родини партизан і 2 юнаки з Чернігівщини, які втекли з нацист. концтабору. Операцію, яка отри­­мала назву «Трикутник» (перед­­бачала повне знищення К. і білорус. сіл Борисів, Борки та За­­болоття), проведено 23 вересня 1942. Цього дня нім. вояки зігнали в центр усіх мешканців і розстріляли. За офіц. рад. статистикою, вбито 2875 осіб, зо­крема 1620 дітей. Спаливши 715 дворів, нацисти на місці К. залишили суціл. згарище. Разом з К. вони знищили сусідні хутори Запоківне, Ягідкове, Тепенець, Косиці, Сніжки, Дорошів, Тарасо­­ве, Соснівка, Хомут та ін. 5 трав­­ня 1980 відкрито Кортеліський історичний музей (засн. 1974) і меморіал. комплекс жертвам фа­шизму. Щороку в День Перемоги і 23 ве­­ресня – в день пам'яті жертв трагедії – відбуваються мітинги. Селу та жит., яких зака­тували нацисти, присвячено низ­ку проз. і поет. творів (серед них – повість В. Яворівського «Вічні Кортеліси», 2-е вид., К., 1988), худож. полотен і документал. філь­мів. Духов. пам'ятником для відроджених К. стало відкриття 1993 новозбуд. церкви Успіння Божої Матері (діє реліг. громада УПЦ МП). Побл. села також до серед. 1950-х рр. вели збройну боротьбу загони ОУН–УПА. Зокрема навесні 1943 наподалік К. на шляху Ковель–Рівне відділом загону УПА «Помста Полісся» під кер-вом сотника Вовчака (О. Шум) був вбитий шеф спецвідділів СА нім. армії генерала В. Люце. Нині у К. – заг.-осв. школа, дитсадок; Будинок культури, б-ка. Об'єкти природ­­но-заповід. фонду: заказники Кортеліський (пл. 10 га, розташ. на тер. Кортеліс. лісництва), Смольний (1401 га, Жиричів. і Кортеліс. лісництва; обидва – лісові, перебувають у віданні Рат­­нів. лісомислив. госп-ва), Озеро Любовель (181,5 га, гідрол., у віданні Млинів. і Кортеліс. сільс. рад), пам'ятка природи Ялин. ліс (15,5 га, Кортеліс. лісництво, зоол., у віданні Ратнів. лісомислив. госп-ва). У К. народився по­­літ. діяч В. Корнелюк (деякий час завідував Кортеліс. музеєм, був головою Кортеліс. сільс. ради та представником Президента Укра­­їни в Ратнів. р-ні; 1994 його обрали нар. депутатом України; у жовтні 1995 загинув у автокатастрофі). Тут минули дит. і юнац. роки військ. діяча, генерал-лейтенанта В. Дордюка.

Літ.: Марценюк П. М. Кортеліси. Л., 1978; Цинкаловський О. Стара Волинь і Волинське Полісся. Вінніпег, 1984. Т. 1; Вінок безсмертя: книга-меморіал. К., 1987; Денисюк В. Т., Денисюк І. О. Ратнівщина: Істор.-краєзнав. нарис. Лц., 1998; Вони ж. Ратнівська земля: Істор.-краєзнав. нарис. Лц., 2003; Ми­­нуле і сучасне Волині та Полісся. Рат­­нівщина в історії України та Волині. Науковий збірник. Вип. 42. Мат. XLII Всеукр. наук. істор.-краєзнав. конф., приуроченої 70-річчю Кортеліс. трагедії 1942 року, смт Ратне–с. Кортеліси, 20 вересня 2012 р. Лц., 2012.

М. М. Ярощук


Покликання на статтю