Костін Василь Іванович — Енциклопедія Сучасної України

Костін Василь Іванович

КО́СТІН Василь Іванович (10(23). 02. 1910, с. Даниловка Саратов. губ., Росія – 13. 08. 1953, Одеса) – ма­тематик. Батько О. Костіна. Д-р пед. н. (1948), проф. (1948). Закін. Моск. ун-т (1932), де й працював відтоді. 1935–47 – у Горь­ков. ун-ті (нині м. Нижній Новгород, РФ): 1941–47 – зав. об'єд­наної каф. геометрії і алгебри, водночас 1945–47 – нач. навч. частини; за сумісн. – у Горьков. пед. ін-ті; 1947–50 – зав., 1950–53 – проф. каф. геометрії і алгебри Одес. ун-ту; водночас очо­лював каф. вищої математики Вищого мореход. ін-ту та викла­дав у Одес. політех. ін-ті. Був уч­нем Б. Кагана. Продовжив його дослідж. у галузі метрич. двоїс­тості, розглянув гонометр. сім'ї, що допускають групу.

Пр.: Основания геометрии: Учеб. Москва, 1946; 1948; 1958; Лобачевский и его геометрия. Горький, 1947; Некоторые вопросы метрической двой­ственности геометрии Римана // Тр. семинара по вектор. и тензор. анализу Горьков. ун-та. 1948. Т. 6; Геометрический способ получения основных интерпретаций геометрии Лобачевско­го // Сб. мат. отд. физ.-мат. ф-та Одес. ун-та. 1953. Т. 143, вып. 5.

Літ.: Депман И. Я. Василий Ива­нович Костин (1910–53) // Математика в школе. 1955. № 3; Професори Одеського (Новоросійського) університету: Біографічний словник: У 4 т. 2-е вид., О., 2005.

В. І. Горбачук


Покликання на статтю