Костін Леонід Григорович — Енциклопедія Сучасної України

Костін Леонід Григорович

КО́СТІН Леонід Григорович (25. 06. 1923, м. Єкатеринбург, РФ – 12. 04. 2008, Харків) – фахівець у галузі металургії. Д-р тех. н. (1991), проф. (1992). Закін. Урал. індустр. ін-т (м. Свердловськ, ни­ні Єкатеринбург, 1947), де відто­ді й працював. 1951–58 – у Харків. політех. ін-ті; 1958–2002 – в Укр. інж.-пед. академії (Харків): 1958–74 – зав. каф. обробки ме­талів тиском, 1974–94 – проф. каф. металознавства та обробки металів тиском, 1994–2002 – металургії в машинобудуванні, водночас 1958–61 – декан мета­лург. ф-ту, 1961–69 – проректор з наук. роботи. Осн. напрями на­ук. дослідж.: удосконалення існуючих і розроблення нових про­цесів обробки тиском, інстру­менту та устаткування, про­кату­вання, вальцювання, безперервне штампування, кування.

Пр.: О методе координатной сетки // Тр. Харьков. политех. ин-та. 1957. Вып. 2; Схемы ультразвукового прессования порошковых материалов и инженерные методы расчета акустической системы // ПорМ. 1971. № 4 (спів­авт.); Влияние ультразвуковых ко­лебаний на изменение пористости и твердости при прессовании твердо­сплавных порошковых смесей // Там са­мо. 1975. № 9 (спів­авт.); Ковка и штам­повка: Справоч. Т. 2. Горячая штампов­ка. Москва, 1986 (спів­авт.).

С. В. Драгун

Статтю оновлено: 2014

Покликання на статтю
С. В. Драгун . Костін Леонід Григорович // Енциклопедія Сучасної України: електронна версія [веб-сайт] / гол. редкол.: І.М. Дзюба, А.І. Жуковський, М.Г. Железняк та ін.; НАН України, НТШ. Київ: Інститут енциклопедичних досліджень НАН України, 2014. URL: https://esu.com.ua/search_articles.php?id=5398 (дата звернення: 22.10.2021)