Лейпунська Ніна Олександрівна — Енциклопедія Сучасної України

Лейпунська Ніна Олександрівна

ЛЕЙПУ́НСЬКА Ніна Олександрівна (09. 05. 1930, Харків – 22. 12. 2008, Київ) – археолог. Дочка О. Лейпунського й А. Прихотько, дружина С. Крижицького. Канд. істор. н. (1975). Закін. Київ. ун-т (1954). Від 1969 працювала в Ін-ті археології НАНУ (Київ): від 1993 – ст. н. с. Досліджувала істо­рію, економіку (насамперед тор­гівлю та ремесла), релігію і куль­туру антич. Ольвії; різні категорії матеріал. культури (амфори, те­ракоти, скульптура, написи тощо). Від 1953 брала участь у роботі Ольвій. археол. експедиції, зокрема 1972–2006 керувала дослідж. на окремих ділянках Верх­нього та Нижнього міста Ольвії.

Пр.: Амфори із затопленої частини Ольвії // Археологія. 1979. № 30; Керамическая тара из Ольвии (из опыта изучения амфор VI – IV вв. до н. э.). К., 1981; Ольвия: Раскопки, история, куль­тура. Н., 1997 (спів­авт.); Ольвия. Античное государство в Северном Причер­номорье. К., 1999 (спів­авт.); Olbia. Fouil­les, histoire, culture. Un État antique sur le littoral septentrional de la Mer Noire (second quart du VІe siècle avant notre ère – troisième quart IVe siècle de notre ère). Paris, 2011 (спів­авт.); Жилые дома Центрального квартала Ольвии. Сф.; Керчь, 2014 (спів­авт.).

Літ.: S. Kryžiskij, P. Dupont. Nina Alexan­drovna Lejpunskaya, Pilier d'Olbia // Pon­tica. 2009. Т. 42; Крапівіна В. В. Світлої пам'яті Ніни Олександрівни Лейпун­ської // Археологія. 2009. № 1.

В. В. Крапівіна


Покликання на статтю