Кос Михайло Михайлович — Енциклопедія Сучасної України

Кос Михайло Михайлович

КОС Михайло Михайлович (крипт.: М. К., К.-ъ, М. та ін.; 01. 12. 1863, м. Комарне Перемишл. округу, нині Городоц. р-ну Львів. обл. – 12. 02. 1930, м. Пе­­ре­­мишль, Польща) – лікар-оф­­тальмолог, громадський діяч, публіцист. Брат А. Коса. Дійс. чл. НТШ (1914). Закін. Укр. академ. г-зію у Львові (1882), Яґел­­лон. ун-т у Кракові (1888, захис­­тив докторат). Стажувався в уні­­верситет. клініці у Ґраці, 1898 підвищував кваліфікацію у кліні­­ці Віден. ун-ту. Служив в австр. армії офтальмологом. Під час 1-ї світ. вій­ни працював нач. у військ. шпиталях, відзнач. бойо­­вими нагородами. Від 1918 меш­­кав у Перемишлі. Під час укр.-польс. вій­ни признач. командуванням укр. військ шефом усіх сан. відділів міста. Згодом відкрив приватну клініку, працював у ній до 1930. За дорученням НТШ провадив антропометр. обстеження бойків, гуцулів і лем­­ків. 1895–1914 відвідав багато країн Європи та Пн. Африки, враження від поїздок відобразив, зокрема, у подорож. записках «Reisebriefe» («Листи з дороги», 1895–96). Брав участь у діяльності укр. громад. т-в, зокрема підтримував фінансово, подарував власну книгозбірню б-ці Т-ва ім. П. Могили в Перемишлі. Автор статей з офтальмології, мед. просвіти насел., опубл. у г. «Діло», «Перемиський вісник» (до 1914), «Український голос» (1920–29), наук. розвідки К. надруковані також у «Лікарському збірнику», «Збірнику математично-природничо-лікарської секції» НТШ, збірниках мед. секції УНТ, «Літературно-науковій бібліотеці», ж. «Здоро­­влє» та мед. вид. австр. військ. мін-ва («Wienner medizinische Wochenschrift», «Der Militae­­rarzt»). Автор алегор. казки «Верба» (1910), рецензії на роман «Чесність з собою» В. Винниченка («Український голос», 1925).

Літ.: Д-р Михайло Кос: [Некролог] // Укр. голос. 1930, 23 лют.; Гуцаленко Т. Кос Михайло Михайлович // Укр. журналістика в іменах. Л., 2002. Вип. 9.

О. М. Колянчук


Покликання на статтю