Косевич Вадим Маркович — Енциклопедія Сучасної України

Косевич Вадим Маркович

КОСЕ́ВИЧ Вадим Маркович (02. 03. 1931, м. Кам'янець-Подільськ, нині Ка­­м'янець-Подільський Хмельн. обл.) – фізик. Батько Марини, брат Арнольда Косевичів. Канд. тех. (1959), д-р фіз.-мат. (1969) н., проф. (1970). Закін. Харків. по­­літех. ін-т (1955), де відтоді й працює (нині Нац. тех. ун-т «Харків. політех. ін-т»): від 1972 – засн. та зав. каф. теор. і експерим. фізики, від 2005 – проф. цієї каф. Наук. дослідж. у галузях фізики міцності, фізики тон­­ких плівок, електрон. мікроскопії. Визначив фундам. закономірності механізму росту плівок, епітаксій. росту, кристалізації аморф. фаз; структуру міжфаз. границь у плівках, дефект­­ну структуру плівок.

Пр.: Механизм образования и субструктура конденсированных пленок. Москва, 1972 (спів­авт.); Электронно­­микроскопические изображения дислокаций и дефектов упаковки. Моск­­ва, 1976; Структура межкристаллитных и межфазных границ. Москва, 1980 (спів­авт.); Morphology and conjugation of nanocrystals growing in Cu-O and V-O amorphous films during annealing // Russian Physics J. 2007. Vol. 50, № 11 (спів­авт.); Phase transformations in two-layered In2Se3–Cu film system // Вопр. атом. науки и техники. Сер. Физика радиац. повреждений и радиац. материаловедение. 2008. № 2 (спів­авт.); Structure of Cu–In–Se thin films of vari­­ab­­le composition // Функцион. мат. 2009. Т. 16, № 3 (спів­авт.).

Літ.: Харьков. политех.

С. М. Космачов


Покликання на статтю