Литвин Микола Романович — Енциклопедія Сучасної України

Литвин Микола Романович

ЛИТВИ́Н Микола Романович (10. 04. 1957, Тернопіль) – історик, археограф. Д-р істор. н. (1999), проф. (2001). Іноз. чл. Польс. АН (2014). Засл. діяч н. і т. України (2007). Премія ім. М. Грушевського НАНУ (2000). Закін. Іва­но-Фр. пед. ін-т (1979). Відтоді працює в Ін-ті українознавства НАНУ (Львів): від 1995 – зав. від­ділу наук. та інформатив. вид., від 2007 – кер. Центру дослідж. укр.-польс. відносин, від 2010 – в. о. дир., від 2013 – дир.; водночас від 1993 – чл., 2006–10 – заст. голови Польс.-укр. істор. комісії при НАНУ і Польс. АН; 1999–2002 – голова Істор. комісії НТШ; 2000–09 – проф. каф. новіт. історії України Львів. ун-ту; від 2010 – заст. голови Комісії НАНУ з вивчення укр.-польс. істор. і культур. зв’язків. Наук. дослідження: новітня історія України, укр.-польс. взаємини, істор. краєзнавство, картографія. Упо­рядник зб. док. і мат. «Інтернаціональна солідарність трудящих західноукраїнських земель з республіканською Іспанією» (К., 1987), «Депортації. Західні землі України кінця 30-х – початку 50-х рр.: Документи, матеріали, спогади» (т. 1–3, Л., 1996–2002), «Polacy na Ukrainіe. Cz. 1: Lata 1917–1939» (т. 1–3, Przemyśl, 1998–2001); упорядник і наук. ред. зб. наук. праць «Жов­ківщина» (т. 1–5, Л.; Балтимор, 1993–2008), «Перемишль і Перемиська земля протягом віків» (т. 1–3, Перемишль; Л., 1996–2002), «Львів. Історичні нариси» (2006), «Ярославщина» (2007); відп. ред. наук. зб. «Україна – Польща: історична спадщина і суспільна свідомість (2007–14)», «Україна: культурна спадщина, національна свідомість, держав­ність» (2010–14), «З історії західноукраїнських земель» (2014; усі – Львів).

Пр.: Історія галицького стрілецтва. Л., 1990; 1991 (спів­авт.); Історія ЗУНР. Л., 1995 (спів­авт.); Генералітет українських визвольних змагань. Л., 1995 (спів­авт.); Українсько-польська вій­на 1918–1919 рр. Л., 1998; 1939. Західні землі України. Л., 1999 (спів­авт.); Уряди Укра­їни ХХ ст. К., 2000 (спів­авт.); Військова еліта Галичини. Л., 2004 (спів­авт.); Історія українського селянства. Т. 2. К., 2006 (спів­авт.); Історія Львова. Т. 1–3. Л., 2006–07; Х., 2012 (спів­авт.); Зброй­ні сили України першої половини ХХ ст. Генерали і адмірали. Х.; Л., 2007 (спів­авт.); Сталін і Західна Україна 1939–1941 рр. К., 2010 (спів­авт.); Наука в західному регіоні України. Л., 2011 (спів­авт.); Український парламентаризм і політична культура суспільства. Л., 2012 (спів­авт.); Шевченко: галицький вимір. Л., 2014 (спів­авт.).

Літ.: Інститут українознавства імені Івана Крип’якевича Національної академії наук України: Бібліо­графія праць наукових співробітників. 2001–2010. Л., 2011.

І. Я. Соляр

Статтю оновлено: 2016

Покликання на статтю
І. Я. Соляр . Литвин Микола Романович // Енциклопедія Сучасної України: електронна версія [веб-сайт] / гол. редкол.: І.М. Дзюба, А.І. Жуковський, М.Г. Железняк та ін.; НАН України, НТШ. Київ: Інститут енциклопедичних досліджень НАН України, 2016. URL: http://esu.com.ua/search_articles.php?id=55080 (дата звернення: 07.05.2021)