Литвиненко Микола Антонович — Енциклопедія Сучасної України

Литвиненко Микола Антонович

ЛИТВИНЕ́НКО Микола Антонович (01. 01. 1947, с. Духовниче Охтир. р-ну Сум. обл.) – вчений-селекціонер. Д-р с.-г. н. (2001), акад. НААНУ (2002). Держ. премія Укра­­їни в галузі н. і т. (1997). Орден «За заслуги» 3-го (2006) та 2-го (2011) ступ. Закін. Харків. с.-г. ін-т (1971). Від 1974 працює у Селекц.-генет. ін-ті НААНУ (Одеса): від 1986 – зав. відділу селекції та насінництва пшени­ці, водночас 1993–2007 – заст. дир. з наук. роботи. Наук. дослідж. у галузях селекції та насінництва озимої м'якої пшениці. Запропонував і реалізував селекц. програму створення якісно нових сортів озимої пшениці – короткостеблових, що поєд­­нують високу продуктивність, стійкість до екстремал. т-р, посухи, збудників осн. захворювань, високі показники якості зерна. Один із засн. нового напряму селекції – виведення сор­­тів т. зв. екстрасильної пшениці. Бере участь у реалізації програми зі створення спец. сортів пшениці для екологічно чистих технологій (орган. землеробст­­во). Створив 216 сортів м'якої і твердої озимої пшениці, серед яких – Чайка, Юннат одеський, Альбатрос одеський, Українка одеська, Красуня одеська, Фан­­тазія одесь­ка, Сирена одеська, Антонівка, Литанівка, Благодар­­ка одеська, Місія одеська, Го­­ду­­вальниця одеська, Заграва одесь­­ка, Епоха одеська, Ластівка одеська.

Пр.: Достижения и задачи селекции озимой мягкой пшеницы в степной зоне Украины // ВСХН. 1983. № 5 (спів­авт.); Некоторые биологические аспекты селекции озимой мягкой пшеницы на засухоустойчивость в степной зоне // СХБ. 1993. № 5 (спів­авт.); Реализация программы селекции озимой мягкой пшеницы на комплексную устойчивость к фитозаболеваниям // Научно-тех. бюл. Селекц.-генет. ин-та УААН. 1997. № 1(87) (спів­авт.); Селекційне удосконалення зернових культур // ВАН. 2006. № 12; Генетичні фактори позитивного впливу на якість зерна у ліній пшениці м'якої озимої з житньою транслокацією 1AL/1RS // Там само. 2014. № 5 (спів­авт.).

Літ.: Корчинський А. А. Литвиненко Микола Антонович // Вчені-генетики і селекціонери у галузі рослинництва. Кн. 4. К., 2000.

О. Я. Пушкаренко


Покликання на статтю