Колесник Віктор Пантелеймонович — Енциклопедія Сучасної України

Колесник Віктор Пантелеймонович

КОЛЕ́СНИК Віктор Пантелеймонович (19. 03. 1937, с. Мажарка Кегичів. р-ну Харків. обл.) – історик. Д-р істор. н. (1985), проф. (1987). Закін. Луцький пед. ін-т (1959), де від 1962 й працює (нині Сх.-європ. ун-т): 1975–80 – прорек­тор із заоч. освіти, 1982–98 – декан ф-ту післядиплом. освіти, від 1998 – зав. каф. нової та новіт. історії зарубіж. країн. Досліджує регіонал. міжнар. зв'яз­ки України з європ. країнами, проблеми прикордон. співроб-ва.

Пр.: Граница дружбы и мира. О со­ветско-польском пограничном сотруд­ничестве. 1956–1979. Л., 1980 (спів­авт.); Интернациональные связи трудящихся приграничных областей СССР и европейских социалистических стран. Л., 1984; Виникнення та діяльність чесь­ких культурно-освітніх та громадських товариств на Волині в міжвоєнний період // Україна в європ. міжнар. відносинах: Наук. зб. К., 1998; Україна – Поль­ща: від «рівновіддаленості» до «стратегічного партнерства» (перша половина 90-х років ХХ століття) // Наук. вісн. Волин. ун-ту. Міжнар. відносини. 2009. № 3.

Літ.: Професори Волинського націо­нального університету ім. Лесі Українки. Лц., 2010.

Г. М. Хлібовська


Покликання на статтю