Колесников Віктор Васильович — Енциклопедія Сучасної України

Колесников Віктор Васильович

КОЛЕ́СНИКОВ Віктор Васильович (11(23). 11. 1902, аул Армавір, нині місто Краснодар. краю, РФ – грудень 1959, Київ) – анатом. Д-р мед. н. (1939), проф. (1941). Учасник 2-ї світ. війни. Держ. та бойові на­городи СРСР. Закін. Кубан. мед. ін-т (м. Краснодар, 1925), де від­то­ді й працював. Від 1930 – у Військ.-мед. академії у Ленінгра­ді (нині С.-Петербург): викл., проф. каф. нормал. анатомії; 1945–50 – нач. 1-го н.-д. відділу Військ.-мед. музею ЗС СРСР; водночас 1948–50 – зав. каф. ана­томії та фізіології Ленінгр. пед. ін-ту. Від 1950 – зав. каф. нор­мал. анатомії Київ. мед.-стоматол. ін-ту; водночас 1951–59 – зав. однойм. каф. Київ. ін-ту фіз. куль­тури. Наук. дослідження: анатом.-екс­перим. обґрунтування судин. і нерв. зв'язків, зокрема колате­рал. кровообігу; морфол. основи адаптації м'язів до фіз. наванта­жень.

Пр.: О взаимоотношениях стволов и сердечных ветвей шейного отдела сим­патического и блуждающего нервов у некоторых обезьян // Арх. биол. наук. 1935. Т. 39, вып. 2; О пластических свой­ствах анастомозов системы наружной сонной артерии (анатомо-экспе­ри­мен­тальное исследование) // Вопр. гиги­ены, врачеб. контроля, биохимии и ана­томии в физ. воспитании и спорте. К., 1958. Вып. 4 (співавт.); К вопросу о коллатеральном кровообращении. Раз­витие идей Н. И. Пирогова об участии нервной системы в восстановлении кол­латерального кровообращения // Экс­перим. хирургия. 1960. № 5.

Т. М. Полтавець


Покликання на статтю