Літературний Львів — Енциклопедія Сучасної України

Літературний Львів

«ЛІТЕРАТУ́РНИЙ ЛЬВІВ» – літературно-мистецький та соці­ально-політичний часопис. Засн. 1992 Львів. орг-цією НСПУ та Лігою твор. спілок Львівщини. Виходить чотири рази на рік укр. мовою накладом 1000 прим. Газету оновлено 2005, відтоді орієнтовано на школярів та молодь, які цікавляться сучас. тенденціями в літ-рі. «Л. Л.» висвітлює заг. тенденції культурол. процесів в Україні та за кордоном. Розглядає проблеми інтеграції літ. життя України у світ. духов. просторі, компаративістики у взаємодії із громад.-політ. життям в Україні. Осн. рубрики: «Видатні особистості епохи», «Літературна критика та літературознавство», «Проза», «Поезія», «Література для дітей», «Мистецтво», «Гумор», «Новини культури». Колективом газети ініційовано створення Міжнар. літ. конгресу та започатковано літ. премію ім. О. Грицая, лауреатами якої стали письменники Я. Павличко та І. Зимомря. Від 2007 започатковано вид. додатків «Літературознавчі дослідження», «Видатні постаті сучасності», «На літературному світанку». Розповсюджується в Україні та діаспорі. 1992–2005 – шеф-ред. Л. Різник та ред. П. Федюк, від 2005 гол. ред. – М. Якубовська.

І. В. Якубовська

Статтю оновлено: 2016

Покликання на статтю
І. В. Якубовська . Літературний Львів // Енциклопедія Сучасної України: електронна версія [веб-сайт] / гол. редкол.: І.М. Дзюба, А.І. Жуковський, М.Г. Железняк та ін.; НАН України, НТШ. Київ: Інститут енциклопедичних досліджень НАН України, 2016. URL: http://esu.com.ua/search_articles.php?id=55794 (дата звернення: 07.05.2021)