Лобачевська Стефанія — Енциклопедія Сучасної України

Лобачевська Стефанія

ЛОБАЧЕ́ВСЬКА Стефанія (31. 07. 1888, Львів – 16. 01. 1963, м. Краків, Польща) – музикознавець, педагог, музично-громадська діячка, піаністка. Д-р габіліт. з мистецтвознавства (1949). Чл. музикозн. комісії Польс. худож. академії, Спілки польс. композиторів, Ком-ту історії і теорії мист-ва Польс. АН. Закін. Львів. консерваторію Галиц. муз. т-ва (1914; кл. фортепіано В. Курца), Львів. ун-т (1929; кл. музикознавства А. Хибінського), від­відувала заняття в ньому як віль­на слухачка (1912–14, 1925–29). Вивчала музикознавство в Ґ. Ад­лера у Віден. ун-ті (1914–18). Викладала історію та теорію музики у консерваторіях Львова (1931–41). Від 1944 мешкала і працювала у Кракові. Від 1945 – муз. референт Краків. воєвод. відділ. культури, співзасн. Краків. вищої муз. школи: 1946–49 – декан ф-ту теорії музики й композиції, 1952–55 – ректор, 1955–57 – проректор, 1957–62 – зав. каф. історії та тео­рії музики. Водночас працювала у Худож. академії: від 1951 – доц., від 1954 – зав. каф. музикознавства, 1958–59 – заст. де­кана істор.-філос. ф-ту. У кін. 1950 – на поч. 1960-х рр. – кер. наук. дослідж. польс. муз. культури доби Ф. Шопена в Яґеллон. ун-ті. Була муз. рецензенткою «Gazety Lwowskiej» (1928–32), «Dzennik Krakowski» (1947–50). Наук. дослідження: життя і творчість К. Шимановського, проблеми історії, естетики, соціології, психології музики, методологія аналізу форм і стилів. Товаришувала з композиторкою С. Лукіянович-Туркевич.

Пр.: Ogólny zarys estetyki muzycznej. Lwów, 1938; Karol Szymanowski. Życie i twórczość (1882–1937). Kraków, 1950; Ludwig van Beethoven. Kraków, 1953; 1955; Style muzyczne. Kraków, 1960–61. Т. 1; 1962. Т. 2; Fryderyk Franciszek Cho­pin // Z dziejów polskiej kultury muzycz­nej. Kraków, 1960. Т. 2.

Літ.: Muzykologia i piśmennictwo mu­­zyczne // Polska współczesna kultura muzyczna. 1967; P. Wilk. Stefania Łoba­czewska // Złota księga Wydziału Histo­rycznego. 2000 (обидва – Краків).

А. П. Калениченко

Статтю оновлено: 2016

Покликання на статтю
А. П. Калениченко . Лобачевська Стефанія // Енциклопедія Сучасної України: електронна версія [веб-сайт] / гол. редкол.: І.М. Дзюба, А.І. Жуковський, М.Г. Железняк та ін.; НАН України, НТШ. Київ: Інститут енциклопедичних досліджень НАН України, 2016. URL: http://esu.com.ua/search_articles.php?id=55983 (дата звернення: 14.05.2021)