Лондон Джек — Енциклопедія Сучасної України

Лондон Джек

ЛО́НДОН Джек (London Jack; справж. – Джон Ґріффіт Чейні; John Grif­fith Chaney; 12. 01. 1876, м. Сан-Фран­циско, шт. Каліфорнія, США – 22. 11. 1916, м-ко Ґлен-Еллен, шт. Каліфорнія) – американський письменник, публіцист. Рано почав трудове життя, змінив багато професій (робітник, матрос, золотошукач у Клондайку). Навч. 1896–97 у Каліфорній. ун-ті. По­кінчив життя самогубством. Критика сусп. і морал. устоїв капіталізму є наскрізною в творчості Л., водночас на низці його творів позначився вплив позитив. філософії Г. Спенсера та індивідуалізму Ф. Ніцше. Популярність Л. приніс цикл оповідань про Пн. США. Їхня тематика – бороть­ба мужньої людини із суворою природою, з примхами долі – зб. «Son of the Wolf» («Син вовка», Бостон, 1900), «The God of His Fathers» («Бог його батьків», Чикаґо, 1901), «Children of the Frost» («Діти морозу», 1902), «The Faith of Men» («Віра в людину», 1904), цикл «Smoke Bellew» («Смок Беллю», 1912). Близькі за тематикою до цих творів анімаліст. повісті «The Call of the Wild» («Поклик предків», 1903) і «White Fang» («Біле ікло», 1906), а також романи «The Sea-Wolf» («Морський вовк», 1904) і «Jerry of the Islands» («Джеррі-острів'янин», 1917), цикл «South Sea Tales» («Південноморські оповідання», 1911; місце дії – о-ви Океанії). Л. – автор реаліст. оповідань «The Dream of Debs» («Дебсова мрія», 1909), «The Strength of the Strong» («Сила дужого», 1911). У новелі «The Mexican» («Мексиканець», 1912) створив прекрас. образ юнака Феліпе Рівери, свято відданого народові та революції. В умовах розгортання боротьби американців за соц. права написав утопіч. роман-попередження «The Iron Heel» («Залізна п'ята», 1908), опубл. статті «War of the Classes» («Війна класів»), «Love of Life» («Любов до життя»; обидві – 1905), «Re­volution» («Революція», 1909). Жахливі картини життя лондон. бідноти зобразив у кн. нарисів «The People of the Abyss» («На дні прірви», 1903). Симпатією до знедолених індіанців сповнені новели «The Sickness of Lone Chief» («Хвороба самотнього ва­тага») та «The Death of Ligoun» («Лі­­гунова смерть»; обидві – 1902). В автобіогр. романі «Martin Eden» («Мартін Іден», 1901), що є вершиною реалізму Л., змальовано трагічну долю талановитого письменника, вихідця з народу. У героєві цього роману особистість письменника, його світовідчуття, чимало думок про творчість виразилися особливо сильно і яскраво. У романах «The Valley of the Moon» («Місячна долина», 1913), «The Little Lady of the Big House» («Маленька господиня Великої Оселі», 1916), «Hearts of Three» («Серця трьох», 1920; усі – Нью-Йорк) звучить мотив примирення з дійсністю. Багато творів Л. екранізовано. Серед перших укр. перекл. творів Л. – оповідання «Батар» (анонімний; «Віс­ник культури і життя», 1913, № 2–4), «Син вовка», «Непохитність жінки», «Бог його батьків» (перекл. Н. Романович-Ткаченко; «ЛНВ», 1913, т. 61–62). Окремі твори Л. переклали В. Гладка, С. Куликівна, К. Корякіна, Д. Ли­сиченко, О. Косач-Кривинюк, Г. Ка­сьяненко, М. Рябова, Ю. Лісняк, В. Черняхівська, Ф. Яцина, М. Риль­ський, І. Рильський, О. Се­нюк, І. Стешенко, Е. Хоменко, О. Терех, Є. Попович, М. Пінчевський, П. Соколовський, М. Іванов та ін.

Тв.: The Unabridged Jack London. Lon­don, 1997; Собрание сочинений. Т. 1–16. Х., 1994; укр. перекл. – Твори. Т. 1–27. Х.; К., 1927–32; т. 1–12. К., 1969–72; т. 1–2. К., 1986; Уж., 1991; Залізна п'ята. Бер­лін, 1923; Смок Беллю. Б. м. [Німеч­чина], 1948; Любов до життя. К., 1976; Серця трьох. К., 1993; Мартін Іден. Х., 2003.

Літ.: Савченко С. [Рец. на кн. «Лондон Джек. Твори», т. 1, Х.; К., 1927] // ЖР. 1927. № 4; Родзевич С. Джек Лондон в українських перекладах // Там само. 1928. № 10; Білорус М. Давно сподіване // Вітчизна. 1969. № 9; Лібман З. Письменник, що з нами поруч // Лондон Джек. Твори: У 12 т. Т. 1. К., 1969; Зорівчак Р. Джек Лондон у виданні «Дніпра» // Всесвіт. 1971. № 7; Доценко Р. Джек Лондон в українських перекладах // Там само. 1976. № 5; Корунець І. Джек Лондон. К., 1976; Денисова Т. Джек Лондон. К., 1978; Біганський Р., Мороз М. Твори Джека Лондона в український перекладах: Бібліогр. покажч. // Лондон Джек. Твори: У 12 т. Т. 12. К., 1972; Наливайко Д. Письменник життя і боротьби // Лондон Джек. Твори: У 2 т. Т. 1. К., 1986; Літвіняк О. «Біле ікло» Джека Лондона. К., 2015.

Р. П. Зорівчак


Покликання на статтю