Колесо жизни — Енциклопедія Сучасної України

Колесо жизни

«КОЛЕСО́ ЖИ́ЗНИ» – журнал. Виходить від 2006 у Киє­­ві рос. та укр. мовами 10 разів на рік; наклад бл. 17 тис. прим. Засн. і гол. ред. – В. Лисенко. Розповсю­джується в Україні, РФ, Греції. Пу­б­лікує матеріали з психології та езотерики, спрямовані для інди­від., духов. і профес. розвитку осо­­бистості, вирішення склад. си­туацій; признач. для тих, кому по­трібен домаш. психолог, хто прагне зрозуміти себе та інших, на­магається йти «в ногу з часом». Розділи: «Жизнь – это миссия», «Жизнь – это мудрость», «Жизнь – это устремление», «Жизнь – это состояние», «Жизнь – это взаимо­отношения», «Жизнь – это дости­жения», «Жизнь – это здоровье», «Жизнь – это все». 2010 друкував додаток «Личный камертон».

Н. С. Атрохіна

Статтю оновлено: 2014

Покликання на статтю
Н. С. Атрохіна . Колесо жизни // Енциклопедія Сучасної України: електронна версія [онлайн] / гол. редкол.: І. М. Дзюба, А. І. Жуковський, М. Г. Железняк та ін.; НАН України, НТШ. Київ: Інститут енциклопедичних досліджень НАН України, 2014. URL: https://esu.com.ua/search_articles.php?id=5648 (дата звернення: 26.10.2021)