Колос — Енциклопедія Сучасної України

Колос

«КО́ЛОС» – газета. Засн. у лютому 1940 у м. Заліщики Терноп. обл. як «Червоний прапор», від 1945 – «Перемога», від 1965 – сучасна назва. Виходить щотижня укр. мовою; наклад 2,5 тис. прим. Співзасн. – райдержадмініст­­ра­­ція, рай. і міська ради, редакція. Висвітлює екон., соц.-політ., куль­­тур. і духов. розвиток регіону, діяльність органів місц. самовря­­дування та виконав. влади, екол. проблеми, розвиток провід. галузей АПК. Темат. сторінки: «Наше місто», «Ринок праці», «Фермер», «Коріння і крона», «Трудова сте­­жина», «Паростки», «Спортивна слава Наддністров’я», «Нове по­­коління», «На варті законності та правопорядку», «Друзі “Колоса”». Рубрики: «Політичне життя», «Із перших уст», «Люди твої, Над­­дністров’я», «Народ і влада», «По- ле кличе», «Екологічні проб­­ле­ми», «На скрижалях історії», «Люби і знай свій рідний край», «Сторінки історії», «України слав­­ні імена», «Наша духовність». Гол. ред. – О. Дяків (від 2001).

О. І. Мельник-Личук

Статтю оновлено: 2014

Покликання на статтю
О. І. Мельник-Личук . Колос // Енциклопедія Сучасної України: електронна версія [веб-сайт] / гол. редкол.: І.М. Дзюба, А.І. Жуковський, М.Г. Железняк та ін.; НАН України, НТШ. Київ: Інститут енциклопедичних досліджень НАН України, 2014. URL: https://esu.com.ua/search_articles.php?id=5782 (дата звернення: 05.08.2021)