Колос — Енциклопедія Сучасної України

Колос

«КО́ЛОС» – газета. Засн. у березні 1945 у смт Іваничі Волин. обл. як «Селянська правда» – орган райкому КП(б)У та райради депутатів трудящих, від 1953 – «Зоря комунізму», від 1964 – сучасна на­зва. Співзасн. – Іваничів. райдержадміністрація, райрада та редакція. Виходить двічі на тиж­­день. Матеріали друкує укр. мо­­вою; наклад 2 тис. прим. Висвіт­­лює громад.-політ., екон. та куль­­турні події р-ну, діяльність органів місц. самоврядування. Руб­­рики: «Любіть Україну», «Про лю­­дей хороших», «Новини еконо­міки», «Люби і знай свій рідний край», «Забуті імена», «Нашого цвіту по цілому світу». Темат. сто­­рінка – «Ластівка». Гол. ред. – В. Петрощук (від 2001).

Т. П. Гаврилюк


Покликання на статтю