Колос — Енциклопедія Сучасної України

Колос

«КО́ЛОС» – фізкультурно-спортивне това­риство агропромислового ком­плексу України. Передумовою заснування т-ва став лист колгоспників с. Березівка Могилів-Поділ. р-ну Вінн. обл., опубл. у листопаді 1948 у г. «Вінницька правда», у якому висловлювалося бажання створити єдину структуру, яка об'єднала б усі низові сільс. фізкультурні колективи. 1950 з метою масового розвитку фіз. культури серед сільс. насел. та об'єднання усіх сільс. фізкультур. колективів засн. добровіл. сільс. спорт. т-во «Кол­госпник», яке 1966 отримало назву «К.», а 1987 увій­шло до складу Всесоюз. фізкультурно-спорт. т-ва профспілок СРСР. 1990 відновлене із сучас. назвою. Осн. напрями діяльності: проведення фізкультурно-оздо­ров. і спорт.-масової роботи се­­ред широких верств насел., перш за все сільс.; сприяння підвищенню рівня фіз. здоров'я чл. т-ва, захист і задоволення їх інтересів. Нині «К.» має представництва в усіх областях Украї­ни, АР Крим та Севастополі, до яких входять 439 рай. і міських орг-цій, 17 міжгосп. фізкультурно-оздоров. клубів; 11 414 низових територ. і галузевих колективів фіз. культури; 1247 фіз­­культурно-спорт. клубів, які розташовані на тер. сільс. і селищ. рад. У підпорядкуванні т-ва перебуває 237 ДЮСШ і 10 СДЮШОР, у яких навчається понад 62 тис. дітей. Станом на 2013, орієнтов­на кількість чл. – понад 2 млн осіб. «К.» співпрацює з Мін-вами аграр. політики, молоді та спор­­ту, освіти і науки України, НОК України, Федерацією профес. спілок України, Всеукр. асоц. сільс. та селищ. рад, Нац. ун-том фіз. виховання і спорту України у Києві, федераціями з видів спор­ту, спорт. т-вами «Динамо», «Спар­так» та «Україна». Від 1990 щорічно проводить Всеукр. літні сільс. спорт. ігри, від 2004 – Всеукр. дит. футбол. фестиваль сільс. школярів і дітей-сиріт шкіл-інтернатів «Даруймо радість дітям» (2011 визнаний УЄФА другим у Європі мегапроектом). Гордість т-ва – чемпіони Олімп. ігор А. Бондарчук (метання молота), Т. Буракова (біг), Н. Добринська (семиборство), О. Кос­­тевич (стрільба кульова), В. Ломаченко (бокс), І. Мате, І. Мерлені (обидва – вільна боротьба), М. Мільчев (стендова стрільба), В. Погановський (кінний спорт), В. Цибуленко (метання списа). Серед відомих діячів т-ва, попу­ляризаторів спорту серед сільс. насел. – А. Усенко, П. Базюченко, П. Безносенко, В. Цибуленко, Г. Мезев. Від 2013 т-во очолює О. Мендусь.

М. І. Пеньковий


Покликання на статтю