Коляструк Ольга Анатоліївна — Енциклопедія Сучасної України

Коляструк Ольга Анатоліївна

КОЛЯСТРУ́К Ольга Анатоліївна (03. 02. 1958, Вінниця) – історик. Д-р істор. н. (2010), проф. (2012). Закін. Вінн. пед. ін-т (1979), де й працює (нині ун-т): від 2010 – зав. каф. етнології та спец. істор. дисциплін, від 2012 – зав. каф. філософії, соц.-політ. дисциплін та етнології. Наук. дослідження: соц. історія укр. сусп-ва 20 ст., історія вітчизн. інтелігенції та повсякденності, культурна і візуальна антропологія, історія світ. і віт­чизн. культури.

Пр.: Історія повсякденності як об'єкт історичного дослідження: історіографічний і методологічний аспекти. Х., 2008; Теоретико-методологічні аспекти вивчення повсякденного життя // Нариси повсякден. життя рад. України в добу непу (1921–1928): В 2 ч. Ч. 1. К., 2009; Інтелігенція УСРР в 1920-ті рр.: повсякденне життя. Х., 2010; Послевоен­ная повседневность (1945–1953). Пов­­седневная жизнь и годы «хрущевской оттепели» // Россия и Украина на пере­крестках истории: Учеб. пособ. Мос­к­­ва, 2012; Новітня історія країн Європи та Америки (1918–1945): Підруч. К., 2013 (співавт.).

А. М. Подолинний


Покликання на статтю