Корнфельд Марк Йосипович — Енциклопедія Сучасної України

Корнфельд Марк Йосипович

КОРНФЕ́ЛЬД Марк Йосипович (12. 06. 1908, Житомир – 26. 05. 1993, С.-Пе­тербург) – фізик. Д-р фіз.-мат. н. (1940), проф. (1940). Премія РМ СРСР (1947), Сталін. премія (1954). Держ. нагороди СРСР. Навч. у Ленінгр. ун-ті (нині С.-Пе­тербург, 1930–32). Мешкав 1920–24 у Польщі та Палестині. 1925–29 працював на київ. підпр-вах. Відтоді очолював дослідну лаб. на з-ді «Південкабель» (Ленінград); водночас 1932–36 – зав. лаб. Урал. фіз.-тех. ін-ту (до переведення у м. Свердловськ, нині Єкатеринбург, РФ, розташовувався на тер. Ленінгр. фіз.-тех. ін-ту); 1936–43 та 1972–82 – у Ленінгр. фіз.-тех. ін-ті, де тривалий час керував лаб., 1976–82 був проф.-консультантом. На поч. 1943 І. Курчатов залучив К. до дослідж. проблем урану (нач. сектору Лаб. № 2, нач. сектору Лаб. № 3, наук. кер. спецоб'єкта АН СРСР у Москві); 1944–45 – кер. робіт зі створення устаткування для отримання важкої во­­ди. 1953–55 – зав. каф. експерим. фізики Молотов. ун-ту (нині м. Перм, РФ); 1955–72 – зав. лаб. реал. кристалів Ін-ту напівпровідників АН СРСР (Ленінград). Від 1961 – заст. гол. ред. ж. «Физика твердого тела». Роз­­робляв технології отримання про­­водів з алюмінію, досліджував мех. властивості твердих тіл, каучуків і полімерів, властивості твердих і рідких тіл при надшвидких деформаціях.

Пр.: Упругость и прочность жидкос­­тей. Москва; Ленинград, 1951; Что такое электризация трением? // ФТТ. 1969. Т. 11, № 6; Пироэлектрические свойства пластически деформирован­­ного кристалла фтористого лития // Там само. 1974. Т. 16, № 1; Элек­­три­­зация ионного кристалла при пластической деформации и расщеплении // УФН. 1986. Т. 116, № 2.

Літ.: Памяти Марка Иосифовича Корн­­фельда (1908–1993): Некролог // ФТТ. 1993. Т. 35, № 8.

М. Ю. Костриця


Покликання на статтю