Лукань Роман-Степан Дмитрович — Енциклопедія Сучасної України

Лукань Роман-Степан Дмитрович

ЛУ́КАНЬ Роман-Степан Дмитрович (17. 09. 1907, с. Старуня, нині Богородчан. р-ну Івано-Фр. обл. – 28. 11. 1943, Львів) – історик, журналіст. Навч. у нар. школі та Станіслав. г-зії (нині Івано-Фран­ківськ). 1925 вступив до ЧСВВ. Вивчав філософію та богослов’я у монастирях ЧСВВ на Львівщині. 1933 прийняв чернечий постриг. Відтоді – архіваріус і бібліотекар Центр. Василіян. архіву та б-ки галиц. обителі св. Спаса в Онуфріїв. монастирі (Львів). Редагував і видавав «Записки ЧСВВ», також вміщував публікації у ж. «Місіонар», «Календар “Місіонара”», «Літопис Батьківщини», «Нова зоря». Від серед. 1930-х рр. – чл. Бібліогр. комісії та співроб. Істор.-філос. секції НТШ. 1940 висвяч. на священика, душпастирював у церкві св. Онуфрія. Після закриття рад. владою архіву та б-ки у лютому–жовтні 1940 – бібліотекар Львів. відділу Ін-ту історії АН УРСР. Після окупації німцями Львова у липні 1942 повернув собі духов. сан, підпільно продовжив працювати в архіві та б-ці. Автор розвідок «Дрогобицькі українці в Краківському університеті в 15 і 16 віках» (рукопис, 1931), «Могила князя Лева і лаврівський некрополь» (1936, опубл. 1999), нарисів «Старуня, повіт Богородчани», «Яблінка біля Солотвини» (обидва – 1925), «Дрогобич» (рукопис, 1931), «Василіянські школи» (1932), «Початки Добро­мильських василіян» (1933), «Василіянські монастирі в Станіславівській епархії» (1935), «Василіянські монастирі Львівської архієпархії» (1937), «Василіянські монастирі на Покутті» (1938), «Про Василіянські монастирі на Україні», «250-ліття побуту отців Василіян у Жовкві» (обидва – 1942). Збирав літ-ру про І. Федорова, уклав бібліографію про нього, планував від­крити музей. Працював над наук. покажчиком укр. преси в Галичині, «Хрестоматією релігійної літератури». Загинув у автокатастрофі.

Літ.: Крип’якевич І. Пам’яті о[тця] Романа Луканя: Некролог // Краків. вісті. 1943, 5 груд.; Когут О. М. За пальмою св. Йосафата: На могилу бл. п. о. Романа-Степана Луканя, ЧСВВ // Місіонар. 1944. Ч. 1; Антонюк Н. Лукань Роман-Степан // Укр. журналістика в іменах. Л., 1996. Вип. 3; Купчинський О. Роман-Степан Лукань // Вісн. НТШ. 2003. Ч. 29.

Н. В. Антонюк

Статтю оновлено: 2017

Покликання на статтю
Н. В. Антонюк . Лукань Роман-Степан Дмитрович // Енциклопедія Сучасної України: електронна версія [веб-сайт] / гол. редкол.: І.М. Дзюба, А.І. Жуковський, М.Г. Железняк та ін.; НАН України, НТШ. Київ: Інститут енциклопедичних досліджень НАН України, 2017. URL: http://esu.com.ua/search_articles.php?id=59091 (дата звернення: 26.07.2021)