Коровицький Костянтин Іларіонович — Енциклопедія Сучасної України

Коровицький Костянтин Іларіонович

КОРОВИ́ЦЬКИЙ Костянтин Іларіонович (23. 01(04. 02). 1861, с. Микуличі, нині Володимир-Волин. р-ну Волин. обл. – 31. 10. 1921, Одеса) – лікар-терапевт. Батько Л. Коровицького. Д-р медицини (1897), проф. (1908). Закін. Ун-т св. Володимира у Києві (1884). Працював лікарем у Житомирі; водночас від 1884 був ред. г. «Волынь», від 1885 – секр. Т-ва лікарів Волин. губ. 1893–95 удосконалював знання при Ун-ті св. Володимира, 1902–08 був приват-доц. каф. спец. патології і терапії в ньому; водночас від 1895 – ординатор-прозектор Києво-Кирилів. богоугодних закладів; 1908–21 – зав. каф. шпитал. терапії Одес. мед. ін-ту. Вивчав зміни крові при інфекц. захворюваннях і ревматизмі.

Пр.: Три случая возвратного тифа в городской больнице // Протоколы Об-ва врачей Волын. губ. 1885 г. Приложения. Ж., 1886; К вопросу о колебании количества гемоглобина крови при брюшном тифе и крупозной пневмонии: Спектрофотометрическое исследова­­ние. К., 1897; К вопросу об изменении состава крови при сочленовном ревматизме // Рус. арх. патологии, клин. медицины и бактериологии. 1902. Т. 14, вып. 6; Вязкость крови и ее клиническое значение // Рус. врач. 1910. № 13–15, 17.

Літ.: Васильєв К. К. Лікарська динас­­тія Коровицьких // Житомир в історії Волині і України: Тези Всеукр. наук. крає­знав. конф. Ж., 1994; Його ж. К. И. Коровицкий и Общество врачей Волынской губернии // Житомирщина крізь призму століть: Наук. зб. Ж., 1997; Професори Одеського (Новоросійського) університету: Біографічний словник: У 4 т. 2-е вид., О., 2005.

ДА: Держ. арх. Одес. обл. Ф. 45, оп. 19, спр. 529; Держ. арх. Києва. Ф. 16, оп. 465, спр. 5573.

К. К. Васильєв


Покликання на статтю