Коровін Сергій Олексійович — Енциклопедія Сучасної України

Коровін Сергій Олексійович

КОРО́ВІН Сергій Олексійович (Коровин Сергей Алексеевич; 07(19). 08. 1858, Москва – 13(26). 10. 1908, там само) – російський живопи­­сець, графік і педагог. Брат К. Ко­­ровіна. Чл.-засн. Спілки рос. ху­дожників (1903). Закін. Моск. уч-ще живопи­­су, скульптури й арх-ри (1886; викл. В. Перов, І. Прянишников, О. Саврасов), де викладав 1888–1907. Спів­пра­цював 1883–84 із моск. ж. «Радуга» і «Россия». Ство­­рював пей­зажі, акварелі у стилі імпресіонізму та символізму на батал., сакрал., соц.-побут. тематику. Відображав жит­­тя рос. селянства під тиском крі­­пац. режиму. Для живопис. твор­­чості К. харак­терна своєрідна композиція (високий горизонт, круп. план). Ретел. розроблення деталей у ранніх картинах замінено на ши­­року етюдну манеру письма. Ілюстації виділяються експресією, трагізмом. Автор іл. до по­­вісті «Шинель» М. Гоголя (1900–08). Окремі по­­лотна зберігають­ся у Музеї сучас. історії Росії, ДТГ (обидва – Москва), ДРМ (С.-Пе­тербург).

Тв.: живопис – «В очікуванні потяга» (1883), «Перед покаранням у повітовому правлінні» (1884), «Солдати біля криниці» (1885), «На миру» (1893), «Бі­­ля раки преподобного Сергія» (1895), «У дорозі (До Трійці)» (1902).

Літ.: Суздалев П. С. А. Коровин. Мос­ква, 1952.

О. М. Петрова


Покликання на статтю