Коробецька Світлана Юріївна — Енциклопедія Сучасної України

Коробецька Світлана Юріївна

КОРОБЕ́ЦЬКА Світлана Юріївна (20. 04. 1959, смт Новгородське, нині Дзержин. міськради Донец. обл.) – музикознавець, педагог. Дочка Ю. Коробецького. Канд. мистецтвознавства (1994), доц. (1998). Закін. Київ. консерваторію (1983; викл. О. Малозьомова, Н. Горю­хіна). Відтоді працює у Нац. пед. ун-ті: від 1997 – доц., від 2006 – зав. каф. теорії та історії музики Ін-ту мист-в. Водночас 2003–05 – доц. каф. теорії музики Нац. муз. академії України (обидва – Київ). Вивчає актуал. проблеми сучас. теорії музики та муз. сти­лю, зокрема розробляє теорію та історію оркестр. стилю.

Пр.: Віденський класицизм як історична оркестрово-стильова парадигма // УМ. 2005. Вип. 34; Нові тенденції у трактуванні оркестрових груп та інстру­ментів в оркестровому стилі музики ХХ та на межі ХХІ століть // Музика 3-го тис.: перспективи і тенденції: Наук. вісн. Нац. муз. академії України. К., 2007. Вип. 56; Загальна теорія ентропії в дослідженні еволюції оркестрового стилю // Ставро­пігій. філос. студії. ULTIMA RATIO: Зб. наук. пр. Л., 2009. Вип. 3; Сучасний ка­­мерно-оркестровий стиль: істор. пе­­реду­мови та осн. тенденції // УМ. 2010. Вип. 36; Оркестровий стиль: теорія, істо­­рія, сучасність. К., 2011.

О. О. Поліщук


Покликання на статтю