Lwowskie czasopismo lotnicze — Енциклопедія Сучасної України

Lwowskie czasopismo lotnicze

«LWOWSKIE CZASOPISMO LOTNICZE» – вузькогалузевий технічний жур­нал. Орган аеродинам. лаб. при Авіац. спілці (створ. 1909 у Львові) та Ін-ту техніки планеризму Львів. політехніки. Засн. 1933 у Львові під назвою «Czaso­pismo Lotnicze». Виходив до 1939, всього – 15 вип. і додаток до ч. 10 за 1939. Висвітлював питання конструкції ДВЗ, механіки польоту, авіац. матеріало­знавства, подавав інформацію про прилади й обладнання літал. апаратів. Окрім наук.-тех. фахових статей, друкував огляди літ-ри з авіації, а також розвідки з проблем метеорології. Перше число журналу з’явилося 25 січ­ня 1933 накладом Політех. т-ва як щоквартал. додаток до друк. органу т-ва – «Czasopismo Tech­nicznе», найстарішого польс. період. тех. вид., яке виходило у Львові 1883–1939. У складі редакц. ком-ту – вчені Львів. політехніки З. Фухс (гол. і відп. ред.), С. Лукасевич, В. Червінський. Серед ін. авторів – А. Но­вотний, В. Степневський та ін. 1934 журнал змінив назву, формат, обсяг (бл. 50 сторінок), обкладинку з рекламою послуг аеродинам. лаб. на першій сторінці. Наклад друкували у Першій союз. друкарні. Від 1935 часопис став продовжуваним вид. із наскріз. нумерацією (вип. формували у міру накопичення матеріалу), складався з 2-х час­тин – «Бюлетеня аеродинам. лаб.» (ред. З. Фухс) і «Бюлетеня Ін-ту техніки планеризму» (ред. С. Лу­касевич). Від 1936 виходив зі зміненим підзаголовком – «Organ biuletynowy Laboratorium Aerody­namicznego і Instytutu Techniki Szybownictwa», від 1938 – самостійно із підзаголовком «Pra­ce Laboratorium Aerodynamicz­nego і Instytutu Techniki Szybow­nictwa і Motoszybownictwa Poli­techniki Lwowskiej».

С. Я. Янчак

Статтю оновлено: 2017

Покликання на статтю
С. Я. Янчак . Lwowskie czasopismo lotnicze // Енциклопедія Сучасної України: електронна версія [веб-сайт] / гол. редкол.: І.М. Дзюба, А.І. Жуковський, М.Г. Железняк та ін.; НАН України, НТШ. Київ: Інститут енциклопедичних досліджень НАН України, 2017. URL: https://esu.com.ua/search_articles.php?id=59711 (дата звернення: 16.10.2021)