Lud — Енциклопедія Сучасної України

Lud

«LUD» – часопис. Засн. 1895 у Львові проф. слов'ян. філології Львів. ун-ту А. Каліною (гол. ред. до 1906). Тривалий час його редагував польс. етнограф і фольк­лорист А. Фішер. Орган Польс. народозн. т-ва. Серед дописувачів – С. Удзеля, Ф. Крчек, Я. Чекановський, Л. Козловський, А. Кринський, М. Третер, С. Василевський. Спочатку виходив щоквартально, нині – щорічно у Познані. Виділяють 3 серії вид.: 1895–1918 (№ 1–20), 1922–46 (№ 21–36) та від 1947. Першу і другу укладали у Львові. Продовжуючи традиції вид. Антропол. комісії Краків. АН, друкував розмаїтий фольклорно-етногр. матеріал польс., білорус., укр. народів, надісланий переважно збирачами-аматорами. На сторінках журналу публікуються не лише розвідки про культуру польс., укр., білорус., литов. та ін. етносів, а й рец. на етногр. та фольклорист. видання, хроніки наук. життя, огляди період. та бібліогр. видань, матеріали, що стосуються світогляд. уявлень і вірувань, звичаєво-обряд. реалій із календар. і сімейно-побут. сфер, традиц. знань, а також різних типів одягу, взуття, прикрас, особливостей буд-ва тощо. Із часописом співпрацювали І. Франко, В. Гна­тюк, Ї. Полівка, Р.-Ф. Кайндль; окрім українців і поляків, авторами статей були науковці і громад. діячі з Франції, Чехії, Ав­стрії та ін. У першому томі журналу опубл. доповідь «Najnowsze prądy w ludoznawstwie» І. Франка, виголошену ним на першому засіданні Народозн. т-ва. Публікували свої праці укр. народознавці К. Добрянський, Р. Га­расимчук та ін.

Літ.: H. Kapełuś. «Lud». Organ Towa­rzystwa Ludoznawczego we Lwowie. (1895–1918) // Dzieje folklorystyki polskiej. 1864–1918. Warszawa, 1982.

Л. М. Горошко-Погорецька

Статтю оновлено: 2017

Покликання на статтю
Л. М. Горошко-Погорецька . Lud // Енциклопедія Сучасної України: електронна версія [веб-сайт] / гол. редкол.: І.М. Дзюба, А.І. Жуковський, М.Г. Железняк та ін.; НАН України, НТШ. Київ: Інститут енциклопедичних досліджень НАН України, 2017. URL: https://esu.com.ua/search_articles.php?id=59890 (дата звернення: 24.10.2021)