Маастрихтський договір 1992 — Енциклопедія Сучасної України

Маастрихтський договір 1992

МААСТРИ́ХТСЬКИЙ ДО́ГОВІР 1992 – угода про утворення Європей­ського Союзу. Підписаний 7 лютого 1992 у м. Маастрихт (Нідерланди), набув чинності 1 листопада 1993 (після ратифікації 12-ма країнами-чл.). Розроблений за підсумками окремих консультацій щодо політ. і валют. союзів, зокрема зустрічі глав держав Європ. екон. співтовариства 9– 10 грудня 1991 у м. Маастрихт, на якій розглянуто підсумк. рекомендації двох міжуряд. конф. щодо формування 4-х просторів вільного пересування: капіталів, товарів, послуг і громадян країн-чл. об'єднання. Договір запровадив назву «Європейський Союз» і визначив його гол. цілі: сприяння соц.-екон. прогресові країн-чл. шляхом утворення простору без внутр. кордонів, утворення монетар. союзу та запровадження спіл. грош. одиниці; введення європ. громадянства; формування спіл. зовн. політики та безпеки; співпраця у сфері правосуддя та внутр. справ; посилення захисту прав громадян країн-чл. Згідно з положеннями М. д. 1992, нові країни-чл. ЄС повинні адаптувати до норм нац. права правові положення, на яких ґрунтуються розвиток і функціонування європ. інтеграції. Договір розширив сферу за­стосування процедури голосування кваліфіков. більшістю та підвищив роль Європейського парламенту, з метою захисту прав громадян ним запроваджено посаду омбудсмена (від швед. ombudsmann – посадова особа, яка контролює дотримання закон. прав громадян у діяльності органів виконав. влади чи посадовців). Згідно з М. д. 1992, рішення щодо зовн.-політ. питань мають прийматися одностайно. Удосконалення положень договору тривало й після вступу до ЄС нових країн-чл., зокрема він став основою для Амстердам. договору 1997 та Ніц­цького договору 2000.

Літ.: Геген Д. У лабіринті Європейського Союзу. К., 1995; Копійка В., Шин­каренко Т. Європейський Союз: заснування і етапи становлення. К., 2001; Віднянський С. В., Мартинов А. Ю. Об'єд­нана Європа: від мрії до реальності // УІЖ. 2010. № 1.

А. Ю. Мартинов


Покликання на статтю