Мажоритарна виборча система — Енциклопедія Сучасної України

Мажоритарна виборча система

МАЖОРИТА́РНА ВИ́БОРЧА СИСТЕ́МА (від франц. majorité – більшість) – система виборів, за якої обраним вважають кандидата, що одержав у виборчому окрузі законодавчо встановлену відносну, абсолютну або кваліфіковану більшість голосів виборців порівняно з іншими кандидатами. За М. в. с., що є найдавнішою вибор. системою, виборці голосують за конкрет. осіб – кандидатів. Уперше вона з'явилася у період бурж. революцій в Європі: чл. парламенту вважали представника виборців певної місцевості або громади, який отримував від них імператив. (владний, наказовий) мандат. М. в. с. сприяє встановленню безпосеред. зв'язків між кандидатами та виборцями. У багатомандат. округах її ще називають системою представниц. голосування. М. в. с. може бути одно- та двотуровою. Розрізняють М. в. с. абсолют., віднос. та кваліфіков. більшості. За М. в. с. абсолют. більшості обраним вважають кандидата, який отримав абсолютну більшість голосів (50 % + 1 голос) від заг. кількості поданих по вибор. округу. За такою системою визначають результати виборів до нижньої палати парламенту Франції, а також у ФРН, Еквадорі, США, Великій Британії. В Україні М. в. с. абсолют. більшості застосовують під час проведення 1-го туру виборів Президента та міського голови в містах із кількістю виборців у 90 тис. і більше. Її переваги: врахування інтересів більшості виборців, забезпечення умов для формування політ. коаліцій, створення стабіл. уряду, що спирається на парламент. більшість (це особливо важливо для сусп-ва, яке перебуває у криз. або перехід. періоді); серед недоліків – як правило, необхідність прово­дити 2-й тур виборів. М. в. с. від­нос. більшості голосів – мажо­ритарна однотурова система (т. зв. вестмінстерська), за якою обраним вважають кандидата, що отримав хоча б на один голос більше, ніж кожен із його су­перників окремо. Її перевагою є результативність (голосуван­ня в один тур), недоліком – виборчий диктат меншості над біль­шістю. Зазвичай М. в. с. віднос. більшості використовують в умовах, коли змагаються дві сильні заг.-нац. політ. партії. Це найпопулярніша серед наявних різновидів вибор. систем, її запроваджено в 68-ми з 211-ти держав, де проводять прямі вибори до парламенту. В Україні М. в. с. віднос. більшості застосовують при проведенні 2-го туру виборів Президента, під час виборів половини складу парламенту, депутатів сільс. і селищ. рад, старост. Інколи М. в. с. абсолют. і віднос. більшості поєднують, напр., у Франції під час виборів депутатів парламенту в 1-му турі голосування застосовують систему абсолют., у 2-му – віднос. більшості; таку ж модель використовують в Україні, обираючи Президента. За М. в. с. кваліфіков. більшості обраним вважають кандидата, який отримав по вибор. округу точно встановлену в законодавстві більшість голосів виборців (2/3, 3/4 чи 4/5). У світ. практиці її застосовують рідко, зокрема до 1993 – в Італії на виборах до сенату. Нині в Україні М. в. с. використовують на виборах Президента, 225-ти нар. депутатів до ВР, депутатів до сільс. і селищ. рад, сільс., селищ. та міських голів, старост.

Літ.: Шведа Ю. Р. Вибори та виборчі системи. Європейські стандарти та досвід для утвердження демократії в Україні. Л., 2010; Кобржицький В. В. Мажоритарна і пропорційна виборчі системи: переваги та недоліки // Освіта регіону. 2016. № 4.

О. О. Майданник


Покликання на статтю