Майстрів народного мистецтва України Національна спілка — Енциклопедія Сучасної України

Майстрів народного мистецтва України Національна спілка

МАЙСТРІ́В НАРО́ДНОГО МИСТЕ́ЦТВА УКРАЇ́НИ Національна спілка (НСМНМУ) – всеукраїнська творча організація. Засн. 1990 у Києві на Установ. з'їзді майстрів нар. мист-ва у присутності бл. 200 делегатів із 25-ти обл. України як Спілка майстрів нар. мист-ва України, 1998 отримала статус національної. Перший голова – В. Прядка, від 2004 – Є. Шевченко. Найвищий орган – з'їзд (проводять раз на 4 р. у Києві). Організац. структуру НСМНМУ складають Велика рада, Секретаріат (робочий орган правління між з'їздами ), 25 обл. і регіон. осередків: Буковин. (м. Вижниця Чернів. обл.), Вінн., Волин., Закарп., Запоріз., Івано-Фр., Інгул. (Кіровогр. обл.), Київ., Криворіз. і Січеслав. (обидва – Дніпроп. обл.), Коломий. та Косів. (обидва – Івано-Фр. обл.), Львів., Микол., Пд.-Крим. (м. Ялта, АР Крим), Полтав., Сум., Сх.-Укр. (Донбас), Терноп., Харків., Хмельн., Черкас., Чернів., Черніг., Яворівський (Львів. обл.). Спілка стала своєрід. продовжувачем справи Київ. кустар. т-ва, створ. 1906 видат. діячами культури, зокрема М. Біляшівським, Д. Щербаківським, Богданом і Варварою Ханенками. НСМНМУ налічує понад 760 дійс. і 108 почес. чл.; серед них – 6 лауреатів Нац. премії України ім. Т. Шевченка, 1 дійс. чл. і 3 чл.-кор. НАМУ, 3 нар. і 7 засл. художників України, 12 засл. діячів мист-в України, 146 засл. майстрів нар. творчості України, 12 засл. працівників культури України. У складі Спілки – всесвітньо відомі мист. центри: декор. малювання – смт Петриківка (Дніпроп. обл.), ткацтва – м. Богуслав (Київ. обл.) і м. Кролевець (Сум. обл.), кераміки – м. Васильків (Київ. обл.) та смт Опішня (Полтав. обл.), різьблення й кераміки – м. Косів, вишивки – с. Клембівка (Ямпіл. р-ну Вінн. обл.) і смт Решетилівка (Полтав. обл.), різьблення – м. Новгород-Сіверський (Черніг. обл.) та Чернігів, ліжникарства – м. Яворів. Діяльність НСМНМУ спрямовано на відродження, становлення і розвиток усіх видів та жанрів укр. традиц. нар. мист-ва як невід'єм. частини світ. культури; захист профес., соц., правових інтересів своїх чл.; забезпечення творчо-вироб., фінанс.-екон. діяльності її осередків; підготовку молодої зміни майстрів нар. мист-ва, відродження і розвиток осередків нар. худож. промислів; орг-цію виставок творів майстрів нар. мист-ва, свят нар. мист-ва, конкурсів, симпозіумів, наук.-метод. конф., семінарів, просвітн. заходів. Згідно із Законом України «Про народні художні промисли» (2001) НСМНМУ, її регіон. осередки, спільно з обл. упр. культури здійснюють держ. атестацію майстрів нар. мист-ва і нар. худож. промислів: проводять фахову консультац. роботу з нар. майстрами; організовують семінари-практикуми, зокрема виїзди спеціалістів, мистецтвознавців у регіони України. Результатом стало створення єдиного держ. реєстру майстрів нар. мист-ва і нар. худож. промислів. Спілка проводить системну роботу з молодими майстрами в рамках держ. молодіж. програм, напр., підготовки канд. для отримання ґрантів і стипендій Президента України для твор. молоді. Фахівці Спілки брали участь у підготовці законодав. актів держави, постанов уряду, указів Президента України, нормат.-правової бази в галузі традиц. нар. мист-ва і нар. худож. промислів. Чл. Спілки презентують укр. культуру за кордоном. Засн. премії у галузях традиц. нар. мист-ва ім. Д. Щербаківського (1993) і дослідж. традиц. нар. мист-ва ім. С. Таранушенка (2006), всеукр. молодіжну премію в галузі нар. мист-ва ім. К. Широцького (2006), відзнаку «Мистецька Сварга “Майстер року”» (2017). НСМНМУ видає ж. «Народне мистецтво» (від 1997), мист. книжк. серії: «Скарби українського народного мистецтва» (від 2004), «Видатні майстри українського народного мистецтва», «Народне мистецтво. Кращий твір року» (обидві – від 2005), «Людина – національне надбання» (від 2016), а також альбоми, каталоги.

В. І. Корнієнко


Покликання на статтю