Костопільський завод скловиробів — Енциклопедія Сучасної України

Костопільський завод скловиробів

КОСТО́ПІЛЬСЬКИЙ ЗАВО́Д СКЛОВИ́РОБІВ – підприємство скляної промис­ловості. Розташ. у м. Костопіль Рівнен. обл. Свою історію веде від 1913, коли польс. поміщиком створ. скляну гуту, що виготовляла бутлі різної місткості і скло для гасових ламп. Під час 2-ї світ. вій­ни підпр-во зруйновано; роботу відновлено 1946, продовживши випуск зазнач. продукції. 1962 з-д підпорядковано Львів. раднаргоспу, належав до елект­рон. пром-сті. Тоді ж розпочато буд-во цеху № 2 з двома скловар. печами, які виробляли скло­ізолятори і колби для електрон. ламп. 1972 у цеху № 3 освоєно мех. обробку скла і ситалів. У зв'язку з розвитком наукоєм. га­лузей пром-сті виникла потреба у нових видах продукції, для виготовлення яких збудовано цех № 4 з випуску скляних підкладок для інтеграл. схем, закуплено у США цех з вироб-ва склокомпозиц. матеріалів. Найбільшого розвитку у рад. часи підпр-во до­сягло у 1980-і рр., коли виготов­ляло унікал. продукцію для радіоелектрон. пром-сті, а також товари нар. вжитку; на з-ді працювали бл. 3,3 тис. осіб. Від 1996 – ВАТ «Костопіл. склозавод»; від 2000, після об'єднання із ВАТ «Гостомельський склозавод» (Київ. обл.), – ЗАТ; від 2010 – приватне АТ із сучас. на­з­вою. Спеціалізується на вироб-ві склотари для парфумерії та харч. напоїв. Асортимент продукції становить тара ємністю 0,05–0,5 л, переважно ексклюзивна (0,2, 0,25 та 0,33 л). 2000–01 у склотар. цеху збудовано скловарну піч потуж. 55 т скломаси щодоби і встановлено 2 склоформувал. машини. Упродовж 2001 на підпр-ві освоєно випуск усіх видів коричн. мед. склотари. На поч. 2002 випуск продукції становив 67 193 тис. од., зокрема тари для харч. та парфу­мер. пром-стей (споживачами тоді стали відомі торг. марки «Союз-Віктан» та «Росинка»). То­го ж року розширено вироб. по­тужності з-ду, зокрема збудовано ванну піч № 2 проект. потуж. 100 т скломаси щодоби і змонтовано ще 2 склоформувал. ма­ши­нолінії. 2003–04 проведено реконструкцію складал. цеху і впроваджено сучасну лінію дозування шихти. Із уведенням 2006 в експлуатацію реконстру­йов. дільниці № 1 зросли вироб. потужності з виготовлення пляшок місткістю 0,5 л. Підпр-во освоїло випуск бл. 200 видів різ­номаніт. склотари, зокрема для торг. марок «Nemiroff», «Хортиця», «Нац. горілчана компанія “Славутич”», ТОВів «Станіслав. торг. компанія» та «Кримська го­рілчана компанія». Також виготовляє ексклюзивні пляшки ємністю 1,75 л. Нині у структурі – склотар. (із двома печами потуж. 110 та 120 т щодоби; «холодний» ремонт печей проведено 2006), складал. (оснащений дво­ма лініями підготовки шихти та силос. госп-вом), транс­порт. (за­безпечення необхід. технікою, зо­крема влас. під'їз. колією та теп­ловозом) цехи; складське госп-во; енергослужба; хім. лаб.; медпункт. Діють 4 склоформувал. машини, що виготовляють пляшки місткістю 0,04–0,7 л. Продукцію (переважно парфумерну склотару) експортує в РФ, Молдову, Білорусь, Угорщину, Латвію, Німеччину, Словаччину. Кількість працівників (2010) – 520 осіб. Тривалий час підпр-во очолювали П. Волков (1962–76) та П. Мадалінський (1976–86), від 1996 – А. Філімонюк.

Літ.: ЗАТ «Костопільський завод скло­виробів» // Скло України. К., 2004.

В. О. Головачик


Покликання на статтю