Мала академія наук України — Енциклопедія Сучасної України

Мала академія наук України

МАЛА́ АКАДЕ́МІЯ НАУ́К УКРАЇ́НИ (МАН) Створ. 1995, від 2010 – Укр. держ. центр «Мала академія наук України», від 2010 – національний. Має подвійне підпорядкування: Мін-ву освіти і науки України (від 1995) і НАНУ (від 2009). Діяльність МАН спрямована на виявлення, розвиток і підтримку обдаров., здібних до науки учнів, з цією метою створено умови для їхнього інтелектуал., духов., твор. розвитку та профес. самовизначення, забезпечено орг-цію та координацію н.-д. діяльності учнів. молоді. Має 27 регіонал. територіал. відділ. та близько тис. рай. (міських). Нині понад 300 позашкіл. закладів різних типів визначено відповід. упр. освіти і науки базовими в орг-ції діяльності МАН. Структура наук. відділ. МАН складається з 63-х секцій 12-ти наук. відділ. (2017). Наук.-пед. склад МАН становить понад 6,5 тис. педагогів позашкіл. навч. закладів ( 7 %), заг.-осв. (49 %), викл. ВНЗів (44 %), серед яких 1,5 тис. – канд. н., 300 – д-рів н. Щорічно проводить майже 30 всеукр. заходів наук.-метод. спрямування для понад 3-х тис. педагогів і бл. 40-а – для обдаров. учнів. молоді. Заг. кількість вихованців МАН України нині перевищує 250 тис. осіб. Чл. МАН отримують статус слухачів, канд. і дійс. чл. Слухачами можуть стати всі охочі учні 6–11 кл. заг.-осв. і про­фес.-тех. навч. закладів, які виявляють цікавість до наук. діяльності, хочуть одержати додатк. знання в окремих галузях науки та беруть участь у роботі секції чи гуртка. Канд. є учні гуртків, секцій, які виявляють здібності до поглибленого вивчення наук. дисциплін поза шкіл. програмою, схильні до проведення наук. дослідж., тех. творчості та виступають на конф., виставках, є призерами олімпіад. Дійс. чл. – канд., які мають самостійні наук. праці та навчаються в наук. гуртках і секціях не менше 2-х р. Юні вчені представляють власні напрацювання на міжнар., всеукр. та регіонал. учнів. наук. конф., конкурсах, турнірах, олімпіадах, колоквіумах, семінарах, виставках, презентаціях, зокрема наук.-тех. виставці «Майбутнє України», інтернет-олімпіаді «Відкрита природнича демонстрація», інтерактив. конкурсі «МАН-Юніор»; виставці-фестивалі «Обдаровані діти України»; конф. «Україна очима молодих» тощо. Видає зб. наук. праць «Наукові записки Малої академії наук України» (від 2012). Створено пізнавал. телепроект «Інтелект.ua», медіа-проект «Інтелект-ТV» (обидва – 2011). Перший президент – В. Кухар (1996–2010), нині – С. Довгий (від 2010).

Літ.: Ковбасенко Л. І. Проблеми активізації роботи позашкільних навчальних закладів як організаторів виховної діяльності Малої академії наук України // Пробл. освіти: Наук.-метод. зб. К., 2004. Вип. 39; Довгий С. О. Освітня діяльність Малої академії наук України у вимірі глобалізаційних процесів сучасності // Наук. зап. Малої академії наук України: Зб. наук. пр. Сер. Пед. науки. 2012. Вип. 2; Лісовий О. В. Новітні тенденції розвитку позашкільної освіти та їх реалізація в умовах інноваційного функціонування Малої академії наук України // Там само. 2012. Вип. 2.

І. А. Йоц


Покликання на статтю