Костюк Юрій Григорович — Енциклопедія Сучасної України

Костюк Юрій Григорович

КОСТЮ́К Юрій Григорович (08(21). 08. 1910, с. Заградівка, нині Високо­піл. р-ну Херсон. обл. – 10. 01. 1995, Київ) – письменник, літературний і театральний критик. Канд. мистецтво­знавства (1949). Засл. діяч мист-в УРСР (1990). Чл. СПУ (1934). Закін. Харків. ін-т червоної професури (1934). Від 1929 друкував у пресі рец. на твори чл. літ. групи «Молодняк». Від 1933 – театр. критик, рецен­­зував вистави харків., а від 1934 – київ. та ін. укр. і рос. театрів. Вод­­ночас – зав. відділу культури київ. г. «Вісті». 1936–38 опублікував низку наук.-популяр. статей про Т. Шевченка, працюючи у відділі шевченко­знавства Ін-ту укр. літ-ри АН УРСР. 1938 ви­ступив із першою п'єсою – «Тарас Шевченко», поставл. 1939 на сцені Черніг. укр. муз.-драм. театру ім. Т. Шевченка. 1940–41 – відп. секр. ред. ж. «Театр». Під час 2-ї світ. війни – ред. військ. газет. 1947–48 – відп. ред. г. «Радянське мистецтво». 1947–77 – ст. н. с. ІМФЕ АН УРСР. 1963–74 – заст. гол. ред. ж. «Народна творчість та етнографія». Автор драм «Слово правди» (1953), «Ду­­ми мої…» (1955), «Воля» (1960), «Літа мої молодії» (1962) та ін.; розділів про укр. театр у 2-му т. колектив. нарисів «Український драматичний театр» (К., 1959) і колектив. монографії «Вос­­точ­­ные славяне» (Москва, 1966); кн. «К. С. Станіславський і український театр» (К., 1963); ст. «На сцені Малого театру» («Вітчизна», 1977, № 9), «“Назар Стодоля” на сцені Малого театру» («Київ», 1983, № 3), «Шевченко-драматург на сцені Малого театру» («Теа­­тральна культура», 1984, вип. 10), «Украинский театр» («Ис­­тория театроведения народов СССР», Москва, 1985). Упорядкував зб. «МХАТ і українська театральна культура: Статті, матеріали» (1949) і кн. із влас. передмовами «П. К. Саксагансь­кий. Думки про театр» (1955), «Мамонтов Я. Твори» (1962; 1988; усі – Київ).

Літ.: Пилипчук Р. Служіння мистецтву (До 60-річчя Ю. Г. Костюка) // КіЖ. 1970, 27 серп.; Музиченко С. Юрієві Костюку – 80 // ЛУ. 1990, 1 листоп.; Пилипчук Р. Юрій Григорович Костюк (До 100-річчя від дня народж.) // Сту­­дії мистецтвознавчі. К., 2010. Ч. 3.

Р. Я. Пилипчук


Покликання на статтю