Костюченко Віктор Іванович — Енциклопедія Сучасної України

Костюченко Віктор Іванович

КОСТЮЧЕ́НКО Віктор Іванович (30. 06. 1946, с. Успенка Онуфріїв. р-ну Кіровогр. обл.) – вчений-селекціонер. Д-р с.-г. н. (1992). Закін. Харків. с.-г. ін-т (1969). Відтоді працював в Ін-ті зерн. госп-ва УААН (Дніпропетровськ): 1988–93 – пров. н. с., 1993–96 – гол. н. с. 1996–2000 – у компаніях «Каргілл» і «Монсанто» (обидві – Київ); від 2000 – приват. селекціонер. Селекціонує гібри­ди кукурудзи для різних зон вирощування. Автор гібридів Бриз 396МВ, Премія 190МВ, Світ 400МВ, Колізей 180ВС, Апосто­лівський 310ВС, Стожар 330МВ, Базальт 270ВС та ін.

Пр.: Сравнительная оценка методов определения комбинационной способ­ности самоопыленных линий кукуру­зы // Докл. ВАСХНИЛ. 1976. № 6; К вопросу выбора тестеров для оценки комбинационной способности линий кукурузы в топкроссах // CХБ. 1978. № 1 (спів­авт.); Ценный исходный материал для рекуррентной селекции кукуру­зы в условиях полива // Докл. ВАСХНИЛ. 1989. № 12 (спів­авт.); Селекция куку­рузы. Москва, 1992 (спів­авт.); Загальна та специфічна комбінаційна здатність у сімей рекомбінантних груп, виділених з синтетичної популяції кукурудзи Дніпровська 1(С1) // Бюл. Ін-ту зерн. госп-ва УААН. 2001. № 15–16 (спів­авт.).

Ю. М. Пащенко

2014

Покликання на статтю