Київський університет ім. Б. Грінченка — Енциклопедія Сучасної України

Київський університет ім. Б. Грінченка

КИ́ЇВСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕ́Т ім. Б. Грінченка Засн. 1939 на базі пед. курсів удосконалення вчителів початк. нар. уч-щ Київ. навч. округу, організ. 1874, як Київ. міський, від 1991 – міжрегіонал. ін-т удосконалення вчителів, від 2002 – міський пед. ун-т. 1993 присвоєно ім'я Б. Грінченка. Сучасна назва – від 2009. У структурі Ун-ту – Ін-ти післядиплом. пед. освіти, лідерства та соц. наук, мист-в, психології і соц. педагогіки, гуманітар., пед., а також університет. коледж, навч.-метод. центри, н.-д. лаб., зокрема грінченкознавства й освітології, вид-во «Університет», музей Б. Грінченка. Навч. процес забезпечують 35 каф., на яких працюють 564 викл. (1 акад., 2 чл.-кор. НАПНУ, 48 д-рів і 217 канд. н.). Серед відомих науковців – Н. Бібик, О. Дубогай, С. Караман, Б. Кобзар, Ф. Левітас, О. Савченко, С. Сисоєва, В. Слюсаренко. Нині в Ун-ті навч. 6330 студентів, щороку підвищують кваліфікацію бл. 7 тис. осіб. Ун-т здійснює підготовку фахівців різних спеціальностей у системі школа–коледж–ун-т–школа–післядипломна пед. освіта, перепідготовка та підвищення кваліфікації пед. працівників; розробляє й упроваджує теорії та методики навч. і виховання в систему заг. серед. освіти; узагальнює досвід майстрів пед. справи та поширює його серед учителів; забезпечує орг-цію метод. роботи в закладах освіти Києва; проводить н.-д. й експерим. діяльність з розроблення змісту заг. серед. і вищої освіти, методик навч., виховання і розвитку учнів, вивчення андрагогіч. основ фахового удосконалення пед. працівників. Має 5 корпусів. Видає зб. наук. пр. «Педагогічна освіта: теорія і практика. Психологія. Педагогіка» (від 2001) та «Наукові студії студентів-грінченківців» (від 2007). Ректор – В. Огнев'юк (від 2007).

С. І. Болтівець, Л. Л. Хоружа


Покликання на статтю