Київський університет права НАНУ — Енциклопедія Сучасної України

Київський університет права НАНУ

КИ́ЇВСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕ́Т ПРА́ВА НАНУ – навчально-науковий комплекс, що здійснює підготовку фахівців у галузі права та міжнародних відносин. Засн. 1995 Ін-том держави і права НАНУ як Вища школа права. Від 2005 – сучасна назва. Нині у структурі Ун-ту діють каф.: гуманітар. дисциплін, іноз. мов, теорії та історії держави і права, конституц. та адм. права, цивіл. і труд. права, госп. права та процесу, кримінал. права і процесу, міжнар. права та порівнял. правознавства; Рівнен. і Ужгород. ін-ти; Центр політол., гуманітар. та приклад. дослідж.; Н.-д. лаб. з права біоетики та мед. права; Сектори права інтелектуал. власності й екол. права; Відділ. дистанц. навч. та ін. Заг. кількість студентів – понад 3 тис. осіб. Профільні дисципліни викладають акад. і чл.-кор. НАНУ й НАПрНУ, зокрема Ю. Шемшученко (почес. ректор), В. Семчик, О. Костенко, Я. Шевченко, О. Андрійко, В. Денисов. Щороку Ун-т проводить 2 всеукр. і 3 міжнар. наук.-практ. конференції. Від 2001 виходить «Часопис Київського університету права». Ректор – Ю. Бошицький (від 2006).

О. В. Чернецька

Статтю оновлено: 2013

Покликання на статтю
О. В. Чернецька . Київський університет права НАНУ // Енциклопедія Сучасної України: електронна версія [веб-сайт] / гол. редкол.: І.М. Дзюба, А.І. Жуковський, М.Г. Железняк та ін.; НАН України, НТШ. Київ: Інститут енциклопедичних досліджень НАН України, 2013. URL: https://esu.com.ua/search_articles.php?id=6236 (дата звернення: 03.08.2021)