Мєшкова-Клименко Наталія Аркадіївна — Енциклопедія Сучасної України

Мєшкова-Клименко Наталія Аркадіївна

МЄШКО́ВА-КЛИМЕ́НКО Наталія Аркадіївна (08. 04. 1938, Ленінград, нині С.-Пе­тер-бург) – хімік-технолог. Д-р хім. н. (1981), проф. (1988). Закін. Київ. політех. ін-т (1960). Працювала в Ін-ті заг. та неорган. хімії АН УРСР (1961–68); від 1968 – в Ін-ті колоїд. хімії та хімії води НАНУ (обидва – Київ): заст. дир. з наук. роботи (1976–88, від 2008), зав. відділу адсорбції та адсорбцій. технології очищення води та промстоків (1982–2003), гол. н. с. (2003–08), одночасно від 2009 – зав. відділу сорбції і біології очис­тки води. За сумісн. від 2000 – проф. каф. технології неорган. речовин і заг. хім. технології Нац. тех. ун-ту України «Київ. політех. ін-т». Наук. дослідження: теор. основи адсорбції розчин. речовин; тео­­рія і технології одержання нового класу вуглец. сорбентів; поведінка поверхн.-актив. речовин на сорбентах різної хім. природи; обґрунтування перебігу процесів сорбції та біосорбції токсич. орган. речовин на біологічно актив. вугіллі на основі термодинам. підходів; створення нових технологій очищення пром. стіч. вод.

Пр.: Физико-химические основы извлечения поверхностно-активных веществ из водных растворов и сточных вод. К., 1978 (спів­авт.); Очистка и использование сточных вод в промыш-ленном водоснабжении. Москва, 1983 (спів­авт.); Адсорбция органических веществ из воды. Ленинград, 1990 (спів­авт.); Фізико-хімічні основи очищення стічних вод. К., 2000 (спів­авт.); Биосорб­ционные процессы в очистке природ-ных и сточных вод. Глава 5. Современные технологии подготовки питьевой воды. Глава 7 // Экол. аспекты современ. технологий охраны водной среды. К., 2005; Природные органические соединения в источниках водоснабжения и их роль в формировании качества питьевой воды // Перспективы развития фундам. и приклад. исследований в области физики, химии и биологии воды. К., 2011 (спів­авт.); Інтенсифікація технологічних процесів комплексного очищення стічних вод промислово-урбаністичних цент­рів. К., 2013 (спів­авт.); Filtration materials for ground watewr treatment // Filtration Materials for Groundwater. London, 2016 (спів­авт.).

Г. С. Мацибура

Статтю оновлено: 2018

Покликання на статтю
Г. С. Мацибура . Мєшкова-Клименко Наталія Аркадіївна // Енциклопедія Сучасної України: електронна версія [веб-сайт] / гол. редкол.: І.М. Дзюба, А.І. Жуковський, М.Г. Железняк та ін.; НАН України, НТШ. Київ: Інститут енциклопедичних досліджень НАН України, 2018. URL: http://esu.com.ua/search_articles.php?id=64295 (дата звернення: 19.05.2021)