Милоградсько-Підгірцівська культура — Енциклопедія Сучасної України

Милоградсько-Підгірцівська культура

МИЛОГРА́ДСЬКО- ПІДГІ́РЦІВСЬКА КУЛЬТУ́РА – археологічна культура. Датована 9–2 ст. до н. е. Виокремлена у 1950-і рр. О. Мельниківською як милоград. культура серед па-м'яток раннього заліз. віку Пд. Білорусі (за назвою городища Милоград у Гомел. обл.), тоді ж у Серед. Подніпров'ї В. Даниленко виявив пам'ятки підгірців. типу (за назвою поселення Підгірці в Обухів. р-ні Київ. обл.). Нині останні розглядають як локал. варіант М.-П. к. Її ареал охоплює Пд. Білорусь і пн. частину України між річками Горинь, Десна, Снов і вер­хів'ями Пд. Бугу. Пам'ятки представлені городищами та поселеннями, житла – землянками, напівземлянками та назем. спорудами пл. 12–16 м2 (вогнища відкритого типу). Госп. ями 1,5 м у діаметрі глибиною до 0,5 м. Серед артефактів переважає кераміка (горщики кулястої або яйцеподіб. форми, часто орнаментовані), залізні вироби представлені знаряддями праці та зброєю скіф. форм (пласкі вістря стріл), бронз. – знаряддями праці, зброєю, прикрасами (ажурні шпильки та підвіски підгірців. типу), виготовленими в технології лиття за восковою моделлю. Поховання здійснювали під курганами та на ґрунт. цвинтарях (інгумації, кремації в урні). У Серед. Подніпров'ї відомі ґрунт. інгумації з прикрасами підгірців. типу. М.-П. к. виводять від лебедівської культури, а її носіїв асоціюють із племенами неврів, про які згадує Геродот (відносять до прото-балто-слов'ян). Пам'ятки М.-П. к. зникли із просуванням на цю тер. носіїв зарубинецької культури.

Літ.: Даниленко В. М. Дослідження пам'яток підгірцевського та бобрицького типів на Київщині в 1950 р. // Археол. пам'ятки УРСР. К., 1956. Т. 6; Мельниковская О. Н. Племена Южной Белоруссии в раннежелезном веке. Москва, 1967; Лошенков М. И. Городища милоградской культуры на территории Беларуси. Минск, 2011.

Д. В. Ступак


Покликання на статтю