Мицик Юрій Андрійович — Енциклопедія Сучасної України

Мицик Юрій Андрійович

МИ́ЦИК Юрій Андрійович (30. 12. 1949, Дніпропетровськ, нині Дніпро) – історик, церковний діяч УПЦ КП. Д-р істор. н. (1989), проф. (1990). Засл. діяч н. і т. України (2007). Всеукр. краєзн. премія ім. Д. Явор­ницького (1990). Хрест Івана Мазепи (2010). Орден св. архістратига Михаїла УПЦ КП (2008). Закін. Дніпроп. ун-т (1971), Київ. духовні семінарію (2000) і академію (2007). Від 1974 (з перервою) працював у Дніпроп. ун-ті: 1990–92 – проф. каф. історії України; 1980–81 – зав. каф. заг. історії Запоріз. пед. ін-ту; 1992–96 – зав. Дніпроп. відділ., від 1996 – зав. відділу пам'яток княжої та козац. доби Ін-ту укр. археографії та джерелознавства НАНУ (Київ); водночас 1996–2002 – зав., 2002–10 – проф. каф. історії Нац. ун-ту «Києво-Могилян. академія». 1994 висвяч. на священика і признач. секр. Дніпроп. єпархії УПЦ КП, 1996 піднесений до сану прото­ієрея. Від 1997 душпастирював у Благовіщен. храмі, від 2008 – настоятель Свято-Духів. храму при Нац. ун-ті «Києво-Могилян. академія». Наук. дослідження: історія укр. козацтва та Церкви; Нац.-визв. війна 1648–58; політ. та істор. думка України 16–20 ст.; укр.-польс., укр.-молдав., укр.-євр., укр.-нім. політ. і культурні зв'язки; істор. краєзнавство. Під час наук. відряджень у Канаді 1999 й 2004 ґрунтовно опрацював, а згодом в Україні частково видав архів митрополита Іларіона (Огієнка). Також зібрав і опублікував свідчення про голодомор 1932–33, документи та листування укр. гетьманів, кошового отамана І. Сірка та ін.

Пр.: Украинские летописи ХVIII века. Дн., 1978; За світ встали козаченьки. Дн., 1990 (спів­авт.); Софонович Ф. Хроніка з літописців стародавніх. К., 1992; Джерела до історії національно-визвольної вій­ни українського народу ХVII ст. Дн., 1996; Умань козацька і гайдамацька. К., 2002; Український голокост 1932–1933 рр.: Свідчення тих, хто вижив. Т. 1–9. К., 2003–13; За віру православну! К., 2004; Гетьман Іван Виговський. К., 2004; Листування митрополита Іларіона (Огієнка). К., 2006; Іван Сірко. К., 2010; Святий Петро Могила. К., 2014 (спів­авт.).

Літ.: Юрій Андрійович Мицик: Бібліогр. покажч. К., 2000; Бібліографія друкованих праць: До 60-річчя від дня народж. о. Ю. Мицика. К.; З., 2009.

Т. Ю. Григор'єва


Покликання на статтю