Кисла Любов Василівна — Енциклопедія Сучасної України

Кисла Любов Василівна

КИ́СЛА Любов Василівна (09. 09. 1945, с. Старе Бориспіл. р-ну Київ. обл. – 04. 05. 2008, там само) – фахівець у галузі харчових технологій. Д-р тех. н. (1992), проф. (1995). Закін. Київ. технол. ін-т харч. пром-сті (1969), де відтоді й працювала (нині Нац. ун-т харч. технологій): 1994–2001 – засн. і дир. Центру оцінки якості сировини та готової продукції; від 2002 – у Нац. авіац. ун-ті (Київ): від 2004 – зав. каф. біотехнології. Наук. дослідження: вироб-во лікеро-горілчаної продукції, дит. харчування, етил. спирту, харч. полісахаридів.

Пр.: Влияние кислотности на накопление термотолерантных дрожжей и сбраживание сусла спиртового производства // Фермент. и спирт. пром-сть. 1985. № 5; Пюреподібні продукти дитячого харчування з рослин зв'язують радіонукліди і солі важких металів // Харч. і переробна пром-сть. 1993. № 10; Нові технології переробки рослинної сировини для виготовлення продуктів харчування з протекторним впливом // Мед. консультант. 1997. № 2; Нові напої лікувально-профілактичного призначення // Харч. і переробна пром-сть. 1999. № 10; Вплив магнітного поля на засвоєння білків борошна із гороху // Мат. 6-ї Міжнар. наук. конф. студентів та молодих учених. К., 2006 (усі – співавт.).

Т. В. Бондаренко


Покликання на статтю