Мельник Леонід Герасимович — Енциклопедія Сучасної України

Мельник Леонід Герасимович

МЕ́ЛЬНИК Леонід Герасимович (08. 04. 1929, с. Дубова Уман. р-ну Київ., нині Черкас. обл. – 13. 02. 2017, Київ) – історик. Д-р істор. н. (1972), проф. (1976). Закін. Київ. ун-т (1952). Відтоді учителював; 1956–57 працював в Уман. краєзн. музеї; від 1960 – у Київ. ун-ті: 1972–74 – заст. декана істор. ф-ту, від 1976 – зав., від 1996 – проф. каф. давньої та нової історії України. Від 2000 – на пенсії. Наук. дослідження: соц.-екон. історія України 17–19 ст., історія козац. доби та Гетьманщини 17–18 ст., історія пром-сті, проблеми методології історії та укр. історіографії. Під його кер-вом розроб­лений перший у незалеж. Україні курс лекцій «Історії України» (т. 1–2, К., 1991–92).

Пр.: Технічний переворот на Україні у XIX ст. К., 1972; Industrial Development and the Expansion of Free Labor in the Ukraine during the First Half of the Nine­­teenth Century // Ukrainian Economic His­­tory. Cambridge, 1991; Боротьба за українську державність (XVІІ ст.). К., 1995; Лівобережна Гетьманщина періоду стабілізації (1669–1709 рр.). К., 1995; Гетьманщина першої чверті 18 ст. К., 1997.

Літ.: Короткий В. А. 70-річчя доктора історичних наук, професора Л. Г. Мельника // УІЖ. 1999. № 2; Латиш Ю. В. Мельник Леонід Герасимович // Істор. ф-т Київ. ун-ту: минуле й сьогодення (1834–2004 рр.). К., 2004.

Р. М. Конта, Ю. В. Латиш

Статтю оновлено: 2018

Покликання на статтю
Р. М. Конта, Ю. В. Латиш . Мельник Леонід Герасимович // Енциклопедія Сучасної України: електронна версія [веб-сайт] / гол. редкол.: І.М. Дзюба, А.І. Жуковський, М.Г. Железняк та ін.; НАН України, НТШ. Київ: Інститут енциклопедичних досліджень НАН України, 2018. URL: http://esu.com.ua/search_articles.php?id=66304 (дата звернення: 09.05.2021)