Methods of functional analysis and topology — Енциклопедія Сучасної України

Methods of functional analysis and topology

«METHODS OF FUNCTIONAL ANALYSIS AND TOPOLOGY» – науковий журнал. Виходить від 1995 у Києві 4 рази на рік англ. мовою. Засн. – Ін-т математики НАНУ та мале підпр-во «ТВіМС», яке було видавцем 1995–2016. Від 2014 у редагуванні журналу бере участь і Нац. пед. ун-т, який є видавцем від 2017. Осн. тематика: функціонал. аналіз, топологія та їхні застосування до матем. фізики. Входить до міжнар. баз даних Web of Science i Sco­­pus. Гол. співредактори: акад. НАНУ Ю. Березанський (від 1995) і Ю. Кондратьєв (від 2014). Має міжнар. редколегію та дорадчу раду, чл. яких є математики з 9-ти країн.

А. Н. Кочубей

Статтю оновлено: 2018

Покликання на статтю
А. Н. Кочубей . Methods of functional analysis and topology // Енциклопедія Сучасної України: електронна версія [веб-сайт] / гол. редкол.: І.М. Дзюба, А.І. Жуковський, М.Г. Железняк та ін.; НАН України, НТШ. Київ: Інститут енциклопедичних досліджень НАН України, 2018. URL: https://esu.com.ua/search_articles.php?id=66725 (дата звернення: 18.10.2021)