Кибернетика и системный анализ — Енциклопедія Сучасної України

Кибернетика и системный анализ

«КИБЕРНЕ́ТИКА И СИСТЕ́МНЫЙ АНА́ЛИЗ» – міжнародний науково-технічний журнал. Видає Ін-т кібернетики НАНУ (Київ) 6 разів на рік. Засн. 1965 В. Глушковим (гол. ред. до 1982) під назвою «Кибернетика». Відтоді ж виходить у перекл. англ. мовою («Cybernetics and Systems Analysis»). Сучасна назва – від 1991. Наклад 2400 прим. Публікує рос. і англ. мовами матеріали проблем. і дискус. характеру з питань кібернетики, інформатики та систем. аналізу, бібліогр. огляди, рецензії, інформує про конф., форуми та нові досягнення вітчизн. та зарубіж. кібернетики. Розділи: «Кибернетика», «Системный анализ», «Программно-технические комплексы», «Новые средства кибернетики, информатики, вычислительной техники и системного анализа», «Дискуссионные сообщения». Гол. ред. – І. Сергієнко (від 1995).

В. І. Миронцева

Статтю оновлено: 2013

Покликання на статтю
В. І. Миронцева . Кибернетика и системный анализ // Енциклопедія Сучасної України: електронна версія [веб-сайт] / гол. редкол.: І.М. Дзюба, А.І. Жуковський, М.Г. Железняк та ін.; НАН України, НТШ. Київ: Інститут енциклопедичних досліджень НАН України, 2013. URL: https://esu.com.ua/search_articles.php?id=6751 (дата звернення: 29.09.2021)